تحقیق اعمال تئوری شبکه حامی به عنوان قالب تشخیص در برنامه های تغییرات پیچیده سازمانی

Word 44 KB 35393 19
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

   پیاده سازی یک سیستم مدیریت اطلاعات پروژه ها(PMIS) در سه بخش عمومی و با استفاده از تئوری شبکه حامی بررسی شد، و یک روش غیر تکراری برای تحقیقات پروژه ای اعمال گردید. کاربرد PMIS بر توانایی های خاصی تمرکز دارد، و به صورت مکانیسم کنترل پروژه اعمال نمی شود. این موضوع با آنچه که در نوشته ها و به طور معمول از PMIS تعریف می شود متفاوت است و نیازمند تفکر برای یافتن راههایی است که این سیستم بتواند مدیریت پروژه ها را حمایت نماید. این مطالعه مشخص نمود که نرم افزار  کاربردی PMIS ، به خودی خود، می تواند تاثیرات محدودی داشته باشد و به طور مشابه، کاربران و محققانی که خود این نرم افزار را پیش برده و پیاده سازی نموده اند، تاثیر کمتری بر کار دارند. در عوض ایده جدید، کارایی و توانمندی برگرفته از یک شبکه با دوام شکل گرفته از اجتماعات بین کاربران و محققان PMIS است، که شبکه حامی نام دارد و به دیگر شبکه ها اجازه می دهد تا پایه گذاری شده و رشد پیدا کنند، همان طور که کاربران جدید آموزش می بینند تا کار خود را به صورت یک کار مفهومی به کمک مفاهیم مدیریت پروژه بیان نموده و توانایی مدیریتی خود در پروژه ها را افزایش دهند.

  مقدمه

  در نظر داشتن متدهای استفاده شده برای پیش برد تحقیق به صورت یک پروژه مدیریتی یک قالب اصلی در ژورنالها بوده و به وطر عمومی طبیعت تحقیق های مدیریت پروژه است مثلا، سودرلوند، سیسمیل، وینتر، اسمیت و موریس، کواک و انباری، بلام کوئیست، هانیش و والد، جکوبسون و سودورهوم و اهلمان در مطالعات خود چنین عمل نموده اند، اسمیت و موریس متوجه شدند که متد تحقیق نقش  کلیدی را در تولید دانش در پروژه ها و مدیریت آنها ایفا می کند و چندین محقق برای تحقیق در متد پذیرفته شده آموزش داده می شوند. یک نکته نیز توسط بید بانیش و مولر مطرح شد که متد یا پارادایم را می توان تعریف نمود. اسمیت و موریس دریافتند که مفاهیم مرتبط با گزینه های موجود برای انتخاب روش ها و قابلیت پذیرش آنها به صورت موضوع کاری چگونه است. آنها این طور ثبت نمودند که در توضیحات برای تعریف الگوهای معمولی، بر اساس تاثیر و عوامل محرک باید عمل نمود در حالیکه تمرکز بر موضوعات خاص تر باعث ایجاد الگوهای عمومی و مفاهیم مشترک و تقاضاهای نرمال می شود. با انتخاب و استفاده از یک تحقیق، متوجه شدند که معمولا این موضوع برای توضیحات خاص کافی و مناسب نیست. این مطالعه از روش ANT برای بررسی پیشرفت و به کارگیری سیستم PMIS استفاده می کند و این کار در سه گام و به صورت عوامل تحقیقاتی  در موسسه NSW در استرالیا انجام گرفته است. در مستندات مربوط به مدیریت پروژه، سیستم PMIS به صورت فراهم کننده مدیریت برای پروژه ها و با قابلیت تصمیم گیری برای پشتیبانی از برنامه ریزیها و سازمان دهی ها و کنترل پروژه ها شناخته می شود. رایموند و برگرن تاکید نمودند که یک روش با قدرت مرکزی برای مدیریت اطلاعات و نظارت و کنترل پروسه های مدیریتی مناسب هستند. علاوه بر افزایش تمرکز بر PMIS از جهات تکنیکی خاص، برای مثال  در برنامه ریزی و مدیریت منابع در سیستم های پشتیبانی کلیه چرخه تولید در برنامه های پروژه ای ، تاکید سیستم PMIS به عنوان یک مدل کنترلی و نظارتی می  باشد. تئوری شبکه حامی ANT یک متد تحقیقاتی است که برای جستجوهای آینده به عنوان راهی برای پیشرفت دانش مدیریت پروژه، شامل تقسیم بندی عوامل خاص و عمومی استفاده می شود. لیند و ایدروث بیان نمودند که سیستم ANT می تواند در تحلیل های پروسه های پروژه ای استفاده شود و تئوری مدیریت پروژه ها را گسترش دهد. این روش برای کاربران مفید می باشد: علاوه بر این، سیستم ANT روشی را برای گسترش مدیریت پروژه در تحقیقات فراهم می کند تا المانهای رفتاری در مدیریت پروژه ها که دارای تعریف خاص هستند، پیشرفت کنند. گزارش از بحث های پروژه شبکه مدیریتی توسط کروفورد به این مطلب توجه داشت که " اگر به کاربرای مدیریت پروژه ها به صورت یک تکنسین آموزش داده شود، می توان متد ها را کامل دنبال نمود و اثر تکنیکهای مطرح شده برای کاربران را در آموزش و نحوه عملکرد و پذیرش تاثیرات در محیطهای پیچیده بررسی نمود." مدیریت IS/IT یک چالش مهم در مدیریت پروژه است، برای مثال،  این سرویس با پروژه های در حال اجرا و یا با پروژه های تخصصی ارتباط خاصی ندارد ولی در عوض اجتماع بسیار قوی از سازمانهای خدماتی و کاربرای سیستمی را تشکیل می دهد. سیستم ANT به  طور خاص در تحقیقات IS/IT لحاظ می شود. با بررسی و تحلیل تکنولوژی اطلاعات پروژه های مسیریابی  در قالب ANT، هیک و استنفورد دریافتند که، تهیه کنندگان این سیستم ها معمولا مباحث خود را در قالب مفهوم کلی و ترجمه های قدیمی و از قبل تعریف شده بیان می کنند. آنها هم چنین دریافتند که رویه ANT به آنه ااین امکان را می دهد که سطوح زیادی زا در تحلیل ها و ارزیابی سیستم های ad-hoc استفاده کنند. دیگر آنالیزهای ANT که بخش عمومی پروژه های IT را بررسی می کنند، شامل گزارش این مطلب هیتند که چگونه سرویس آمبولاس در لندن دز ایک سیستم کامپیوتری استفاده می کند و برای کمک رسانی از یک تئوری جزئی و بسیار دقیق که در موسسه سلامت بریتانیا مطرح شده استفاده می کند. این تحلیل ها همانند بررسی های قبلی ، مثلا بررسی موچ در مورد قالب IT ، پیشنهاد می کند که روش تولیدی در هر دو مورد  می تواند مفاهیم ساختاری  و تئوری مطرح شده توسط لیند و ایدروث را بررسی نمئده و در یک پروژه مدیریتی  کاربردی جمع آوری نماید. یک مثال جالب توسط چو استفاده شد که از ANT برای تفسیر اطلاعات موسسه سلامت سوئد استفاده کرد و برای بررسی چگونگی تفسیر این پروسه از ملاحظات و تنظیمات شیفت داده شده در موسسه بهره برد. مثال دیگر، توسط پورساندر و برای پیشبرد سیستم ANT در اروپا و در استکهلم بود که پروژه مشابهی انجام داد اما نمرکز ش بیشتر بر مفاهیم خاص تغییرات IT بود. کاربردهای جزئی از سیستم ANT در پروژه مدیریتی شامل کارهای انجام شده توسط بلک برن و لیند و لیدروث بود. بلک برن از سیستم  ANT برای تولید فعالیت های مدیریتی در پروژه ها استفاده نمود که اساس آن مصاحبه با مدیران بود. در اینجا سیستم ANT برای تفسیر تحلیل پروژه مدیریتی استفاده شد تا درک فعالیتهای اجتماعی و سیستم ANT برای پیشبرد تغییرات پروژه های IT استفاده می نمودند. پارکین از سیستم ANT برای اهداف تئوری و تصمیم گیری در مدیریت پروژه ها استفاده نمود در حالیکه آوربری مفاهیم ANT را در ارتباط بین فعالان در بخش ها  حمایت می نمود و به طور چشمگیری ویژگی های خاصی تولید نمود. در این مطالعه، تاریخچه ای از سیستم PMIS بررسی می شود که از سیستم ANT برای درک روش تفسیر شده برای معرفی و پایه ریزی مدیریت پروژه ها در سه بخش جدید استفاده می کند. یانگ بیان نمود که بخش NSW یک محیط استراتژیک پیچیده از پروژه هاست که توسط ورودیهای زیادی تحت تاثیر قرار می گیرد و کاربران و پشتیبان ها و دولت همگی سمت و سوی آن را حمایت و تایید می کنند. " اولویت سازمانی به صورت منفرد  و خطی و ایستا نیست بلکه مرتبط با هم و به طور طبیعی داینامیک و تغییر پذیر هستند. این تغییرات تنها توسط فعالیت های بین پروفایلها انجام نمی گیرد بلکه ارتباط هر پروفایل  و تاثیرات ناشی از آن می تواند اولویت خاصی در سازمان راشته باشد.

  2- تئوری شبکه  حامی

  این شبکه ها اسسا بر تفسیر ارتباط بین فعالیت ها در شبکه ها و ساخت مفاهیم واکنشی و سازمان دهی بدون ساختار های اولیه، تمرکز دارند. در ابتدای کار تحقیق در باره ANT ممکن است فرد راه ارتباط با افراد مختلف را ندارند، اما می توان از یک موقعیت پیش فرض استفاده نمود که عملگرها به صورتی که با دیگر عملگرها در دنیای خود در تعامل باشند را پیاده سازی نمود. " من می توانم یک حساب مناسب برای ترجمه و تفسیر شبکه بیان و تعریف کنم. منظورم از این عبارت این است که رشته ای از فعالیتها را تعریف می کنم که کاربر به صورت یک واسط و از همه جهات در آن فعالیت می کند. به بیان ساده تر " یک حساب مناسب ANT یک تعریف خلاصه یا توصیف و یا نسبتی از فعالیتهای عملگرهاست. در عوض با انتقال ساده تاثیرات بدون اعمال تبدیل خاصی، هر یک از نکات کلیدی در متن می تواند به صورت یک رویداد و یا منشا یک ترجمه جدید تلقی شوند." ANT شاخه ای از علم  بیوتکنولوژی است که رشد سریع ان به طور چشمگیری توسط برونو لاتور و مایکل و کالن و جان لار مطرح شد. به هر حال این سیستم یک بدنه جامع و کامل ندارد و به راحتی قابل گسترش و اصلاح و بازنگری است. با وجود تحقیق فراوان که در این زمینه نظریاتی دارند، حجم وسیعی از پیاده سازیها و تاکید ها یافت می شود. برای تفسیر سیستم ANT مورد استفاده در این تحقیق  ، از مقاله لاتور ، اسمبل مجدد اجتماعی که به دیگر جوانب کاری سیستم ANT نگاهی می اندازد استفاده شده است. لاتور این طور بیان می کند که تئوری شبکه  حامی باعث ایجاد برخی بد فهمی ها می شود که شامل وضعیت متدلوژیکی در این روش است. او ذکر می کند که سیستم ANT یک تئوری نرمال اجتماعی و نیز راهی برای توضیحات اجتماعی می باشد. در عوض یک متد بسیار سخت برای یادگیری عملگرهاست، اگر اولویت بندی مطرح نباشد، یادگیری این متد و ساخت توانایی ها بسیار مشکل می شوند. لاتور سیستم ANT را با روش های دیگر مثل  اتونومتدلوژی مقایسه می کند و نیز یک قالب تئوری برای تعاریف ساده در مورد وضعیت های متفاوت بیان می کند. جالب است که این مطلب تاکید می کند که اجبار برای ساختارهای تئوری و یا مفاهیم انتزاعی  همگی از المانهای  موجود در سیستم ANT هستند. برای مثال، تاکی بیان می کند که سیستم تحقیقاتی ANT نباید بر عملگرهای  ماکرو و یا اهداف مفهومی و اجتماعی اجباری  بگذارد. یک عملگر، " المانی است که فضای اطراف خود را می شناسد، المانهای وابسته دیگر را بر اساس اطلاعات خود بررسی می کند و به زبان آشنای خود ترجمه می کند." این تعریف کاملا لازم و اجباری است و شامل عوامل غیر انسانی می شود کهک باید به صورت عملگر در سیستم قرار بگیرند و وضعیت های مختلف را تجربه کنند، تا اینکه تنها به صورت نمادین و تعریف پروژه ها ر اانجام دهند. لاتور این عملگرها را به صورت واسط و واسط مداخله ای تقسیم بنذدی نمود. 

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

ارتباطات افزایش جریان اطلاعات هدفهای رفتاری شما پس از خواندن این گفتار و پاسخ به سوالات آن قادر خواهید بود: ارتباطات را تعریف کنید. نقش سنتی راتباطات را بیان نمائید. عقاید و نظریه‌پردازان پیشتاز مدیریت را بدانید. هدف ارتباطات را تعریف کنید. ارتباطات یک طرفه و دو طره را تشریح کنید. موانع ارتباطات اثربخش را تعریف کنید. غلبه بر موانع ارتباطات بین افراد را بیان کنید. ارتباط غیرموثر ...

مدیریت توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس هدف:نشان دادن اینکه چطور ترکیب یک پروژه نرم و سخت و مدیریت تغییرروش شناسیها بر خوبی توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس را هدایت می کند. طراحی-روش شناسی-راه حل: بررسی یک نمونه از روش شناسیها و مدیریت ساختارهایی که توسعه را هدایت کرده است نشان داده شده است . یافته‌ها:بکاربردن یک ترکیبی از روش توسعه سیستمهای پویا، شکل‌گیری سریع نمونه اصلی، ...

هدف:نشان دادن اینکه چطور ترکیب یک پروژه نرم و سخت و مدیریت تغییرروش شناسیها بر خوبی توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس را هدایت می کند. طراحی-روش شناسی-راه حل: بررسی یک نمونه از روش شناسیها و مدیریت ساختار هایی که توسعه را هدایت کرده است نشان داده شده است . یافته‌ها:بکاربردن یک ترکیبی از روش توسعه سیستمهای پویا، شکل‌گیری سریع نمونه اصلی، prince 2 روش شناسیهای سیستمهای آسان ...

مقدمه : با توسعه کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات, یک نوع جدید سازماندهی مطرح گردید که به آن سازمان مجازی گفته می شود (byrnc1993). سازمانهای مجازی شکلهایی از واحدهای سازمانی پراکنده از نظر جغرافیایی, نیمه مستقل (قسمتی مستقل و قسمتی وابسته) و نیمه جاودان (دارای عمر محدود) هستند که عملکرد کلی خودشان را جهت پاسخگویی برروی نیازهای بازار و ظرفیت های تکنولوژی ارتباط اطلاعات بوسیله تطبیق ...

مدیریت زنجیره تامین چیست ؟ نرم افزار شبکه تامین چه می کند ؟ آیا من نیاز دارم که قبل از نصب نرم افزار زنجیره تامین ، نرم افزار ERP را نصب کنیم ؟ هدف نهائی نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟ همکاری زنجیره تامین با شما چیست ؟ موانع سر راه نصب نرم افزار زنجیره تامین چیستند ؟ آیا از نرم افزاری استفاده کنم که تغییرات B2B ارائه می کند یا نرم افزار خودم را نصب می کنم ؟ آگهی دهندگان : ...

الفبای مدیریت زنجیره تامین (کالا و خدمات) مدیریت زنجیره تامین چیست ؟ نرم افزار شبکه تامین چه می کند ؟ آیا من نیاز دارم که قبل از نصب نرم افزار زنجیره تامین ، نرم افزار ERP را نصب کنیم ؟ هدف نهائی نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟ همکاری زنجیره تامین با شما چیست ؟ موانع سر راه نصب نرم افزار زنجیره تامین چیستند ؟ آیا از نرم افزاری استفاده کنم که تغییرات B2B ارائه می کند یا نرم ...

پیشگفتار مفهوم امنیت در دنیای واقعی مفهومی حیاتی و کاملاً شناخته شده برای بشر بوده و هست. در دوران ماقبل تاریخ، امنیت مفهومی کاملاً فیزیکی را شامل می شد که عبارت بود از اصول حفظ بقا نظیر امنیت در برابر حمله دیگران یا حیوانات و نیز امنیت تامین غذا. بتدریج نیازهای دیگری چون امنیت در برابر حوادث طبیعی یا بیماریها و در اختیار داشتن مکانی برای زندگی و استراحت بدون مواجهه با خطر به ...

هدف: نشان دادن اینکه چطور ترکیب یک پروژه نرم و سخت و مدیریت تغییرروش شناسیها بر خوبی توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس را هدایت می کند. طراحی-روش شناسی-راه حل: بررسی یک نمونه از روش شناسیها و مدیریت ساختارهایی که توسعه را هدایت کرده است نشان داده شده است . یافته‌ها:بکاربردن یک ترکیبی از روش توسعه سیستمهای پویا، شکل‌گیری سریع نمونه اصلی، prince 2 روش شناسیهای سیستمهای آسان ...

هدف: نشان دادن اینکه چطور ترکیب یک پروژه نرم و سخت و مدیریت تغییرروش شناسیها بر خوبی توسعه داخلی یک سیستم اطلاعاتی کمپس را هدایت می کند. طراحی-روش شناسی-راه حل: بررسی یک نمونه از روش شناسیها و مدیریت ساختارهایی که توسعه را هدایت کرده است نشان داده شده است . یافته‌ها:بکاربردن یک ترکیبی از روش توسعه سیستمهای پویا، شکل‌گیری سریع نمونه اصلی، prince 2 روش شناسیهای سیستمهای آسان ...

مقدمه (خلاقیت ) مقوله ای است که اغلب ابعاد زندگی اجتماعی بشر را در بر می گیرد اما به جرات می توان گفت خلاقیت در آموزش و پرورش نکته ای کلیدی و حائز اهمیت است . با عنایت به اینکه ،زمینه اساسی خلاقیت باید در خانواده ، مدرسه و دانشگاه فراهم گردد و مدارس در این زمینه نقشی مضاعف دارند در این مقاله کوشش می شود برخی از ابعاد اساسی ( خلاقیت و آموزش ) مورد توجه قرار گیرد. تعریف خلاقیت : ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول