تحقیق سازمان های بین المللی

Word 120 KB 35418 44
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده

  سازمانها و مجامع بین‌المللی یکی از تابعان اصلی و فعال حقوق بین‌الملل هستند که برای پاسخگویی به نیازهای مختلف جوامع انسانی در خارج از چارچوب فعالیت دولتها بوجود آمده‌اند.

  برقراری صلح و امنیت بین‌المللی و ایجاد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی‌ترین نیازها و دیرینه‌ترین آرزوهای بشر بوده است. اما در این رابطه پیشبرد اهداف صلح بین‌المللی و رفاه عمومی جهانیان بدون تشکیل نهادهایی که این اهداف را دنبال کنند میسر نبوده است.

  پیدایش سازمانهای بین‌المللی به معنی امروزه به زمان ظهور و پیدایش و استقلال ملل برمی‌گردد. با نگرش به پیدایش و استقلال ملل در قرون گذشته بویژه بعد از قرن هجدهم، و با افزایش تدریجی روابط و همکاریهای مشترک میان ملتها، کشورهای دارای استقلال و نوظهور، ضرورت تشکیل سازمانهای بین‌المللی و در این رابطه وضع قوانین و مقررات بین‌المللی احساس شد و به انجام اقدامات در این زمینه مبادرت گردید.

  پدیده سازمانها و مجامع بین‌المللی که از شاخص‌های مهم جامعه بین‌الملل معاصر است،‌ امروزه مورد توجه تمامی کشورها بوده و این کشورها فعالیتهای آنها را از طریق وسایل ارتباط جمعی دنبال می‌کنند.

  شایان ذکر است که تقویت ظرفیتها و توانمندی برای نیل به اهداف توسعه‌ای هزاره، ارتقاء حکمرانی خوب، بهبود عملکرد و مدیریت اقتصادی و افزایش اشتغال، توسعه پایدار و مدیریت بلایای طبیعی و کارایی انرژی و تسهیل انتقال علوم و فناوری جدید در کلیه زمینه‌های همکاری از اولویتهای آتی همکاری جمهوری اسلامی ایران با سازمانها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی بویژه آژانس‌های ملل متحد می‌باشد.

  براین اساس و با توجه به اهمیت این سازمانها و مجامع در حفظ صلح و امنیت جهانی و کسب منافع ملی و با هدف آشنایی هر چه بیشتر با ساختار، ارکان، اهداف، فعالیتها، امکانات، آخرین تحولات و چالشهای عمده و نقش جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای بویژه اقتصادی- بازرگانی بمنظور استفاده بهینه از فرصتها، امکانات و تجربیات بین‌المللی، اینجانبان را بر آن داشت تا نسبت به تهیه این نوشتار و ارایه آن در دوره های آموزشی ذیربط اقدام نماییم.

  در این نوشتار که هدف اصلی آن معرفی سازمانها و مجامع بین‌المللی و علل پیدایش آن در قرن بیستم است، به موضوعاتی همچون فصل اول به بررسی کلیات، فصل دوم نقش سازمان های بین المللی درمنبع حقوق بین الملل ، فصل سوم نقش سازمانهای بین المللی در مبارزه با تروریسم وفصل چهارم نقش سازمان های بین المللی در تامین صلح جهانی پرداخته شده است.

  کلمات کلیدی: سازمانی های بین المللی، صلح و امنیت جهانی ، قرن بیستم،

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات

   

   

  تاریخچه سازمانهای بین المللی

  کنفدراسیون یونان

   از لحاظ تاریخی میتوانیم ریشه های سازمانهای بین المللی را در کنفدراسیون یونان بیابیم.

  قرون وسطی

  در زمان قرون وسطی جایی برای سازمانهای بین المللی وجود نداشت، زیرا تسلط مسیحیت، کلیسا و پاپ ها زمینه شکل گیری سازمانهای بین المللی را مساعد ننموده بود. در آنزمان تسلط کلیسا بر نظام های سیاسی خیلی ها زیاد بود و ریشه سازمانهای بین المللی را میتوان در قرارداد ستفالی نیز پیدا نمود.

  قرارداد وستفالیا (1648)

   تغیر ساختار جامعه بین الملل و نیاز به همکاری موضوع مهم قرارداد وستفالیا می باشد. این مهم بود که کشور ها یکدیگر را بطور درست بشناسند و به یک دیگر احترام قایل شوند.  و گفته می شود که پایه های حقوقی سازمانهای بین المللی در قرارداد شکل گرفت. و همچنان باید گفت که قرارداد وستفالیه روی تشکیل سازمانهای بین المللی تاثیر مهمی دارد.

  پیدایش دولت – ملت و عصر شگوفائی سازمانهای بین المللی

   شکل گیری و مهم بودن سازمانهای بین المللی این بوده که چطور صلح را حفظ نمایند و هم چنان تعادل بین قدرت ها حفظ گردد، میتوان گفت که نیاز داشتن به یک دیگر نیز سبب شکل گیری سازمانهای بین المللی گردید.

  سازمانهای بین المللی در قرن 19

   در قرن 19 سازمانهای بین المللی گسترش پیدا می نماید. دراین قرن ما شاهد دو سازمان بین المللی استیم:

  •          سازمانهای بین المللی سیاسی – معاهده در سال 1815 بین روسیه، اتریش، پروس و انگلستان به نام دایرکتر اروپا.

  •          سازمانهای بین المللی فنی – اتحادیه بین المللی تلگراف (1865).

   

  تاثیر قرن بیستم روی سازمانهای بین المللی

   در قرن بیستم شاهد ظهور دو سازمان مهم بین المللی هستیم.

  •در سال 1920 جامعه بین الملل بوجود می آید.

  •بعد از جنگ جهانی دوم سازمان بین الملل بوجود می آید (1948).

  علل گسترش سازمانهای بین المللی

   علل گسترش سازمانهای میتواند اقتصادی، سیاسی و توسعه جهانی باشد. در رابطه به موضوع سیاسی دو مورد وجود دارد.

  •مسئله سیاسی: در رابطه به مسئله سیاسی ترس از جنگ و لزوم حفظ صلح و همچنان استعمار زدائی بود. موضوع مهم گسترش سازمانهای بین المللی این بود که دست از جنگ کشیده شود و صلح حفظ گردد.

  •در رابطه به استعمارزدائی کشورهای شکست خورده در جنگ به دنبال آنست که موجودیت خود را حفظ نمایند.

  •مسئله اقتصادی: پیشرفت های علمی و فنی و همچنان عدم تعادل اقتصادی و همچنان توسعه جهانی.

  موانع گسترش سازمان های بین المللی

  در ذیل جرایانات یا عوامل گسترش سازمان های بین المللی را مورد بررسی قرار می دهیم.

  ناسیونالیسم

  به شکل افراطی از میهن پرستی ناسیونالیزم گفته می شود. ناسیونالیسم به دلیل اینکه به منافع ملی تاکید بیشتر دارد روابط سطح خارجی را کمتر ساخته و به شکل قابل توجهی بر روی روابط بین المللی تاثیر منفی می گذارد.

  عدم برابری  دولتها

  کشورهای قدرتمند از ویژگی های بیشتری برای نفوذ در سازمان های بین المللی و کشورهای ضعیف کمتر از آن ویژگی ها برخوردارند.

   

   

   

  تعارضات ایئولوژیک

  نگاه متفاوت ایدئولوژیک امکان وجود همکاری را کم می کند. مانند اسلام که ارزش های آن بعضی مواقع در تضاد با ارزش های حقوق بشری قرار دارد.

  وضعیت حقوقی سازمان های بین المللی

  تعریف سازمان های بین المللی

  سازمان بین المللی تجمع ارادی دولت هاست که با توافق بین المللی ایجاد و با ارکان دایمی خاص و مستقل خود و همچنین قدرت تصمیم گیری منفک از اعضایش برای حفظ منافع مشترک آنها فعالیت می نمایند.

  ویژگی های سازمان بین الملل

  01- اعضای اصلی، دولتها هستند.

  02- توسط یک توافق بین المللی یا مشترک تشکیل می شود.

  03- ساختار دایمی و مستقل دارد.

  04- شخصیت حقوقی مستقل از اعضای خود دارد.

  طبقه بندی سازما های بین المللی

   ماهیت اعضای آن

  الف: دولتی

  ب: غیر دولتی

  صلاحیت یا اختیار آن

  الف: عام

  ب: خاص

  کمیت/ تعداد

  الف: جهانی

  ب: منطقه ای

  هدف

  الف: ایجاد همکاری که در آن اعضا صلاحیت دارند.

  ب: ایجاد وحدت یا همگرایی

  شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی

  شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی به این معنی است که آنها دارای استقلال بوده و زیر نفوذ دولت میزبان نباشد. به عبارت بهتر، شخصیت حقوقی سازمان های بین الملل به این معنی است که سازمان های بین الملل به منظور انجام وظایف خود از اصلیت اقامه دعوا و انعقاد قرارداد برخوردار می باشد.  در رابطه با شخصیت حقوقی سازمان ملل در منشور این سازمان و در ماده 104 آمده است، سازمان بر خاک هر یک از اعضا از اهلیت حقوقی که برای انجام وظایف و رسیدن به مقاصد آن ضروری است متمتع می شود.

  آثار کسب شخصیت حقوقی

  استقلال حقوقی

  سازمانها در مقابل اقدامات خود مسوول اند و چنانچه خساراتی به افراد دولت ها وارد بکنند مسوولیت خسارات وارده به عهده آنها خواهد بود، نه دولت های عضو.

  استقلال تصمیم گیری

  تصمیم گیری در سازمانها منعکس کننده تصمیمات اکثریت اعضا بوده و نه تک تک اعضا.

  استقلال مالی

  هرچند منابع مالی سازمانها از ناحیه دولت های عضو تامین می شود اما بودجه تامین شده به گونه مصرف می شود که سازمان تشخیص می دهد. و همچنین دارایی و اموال سازمانهای بین المللی به خود سازمانها تعلق دارد، نه دولت های عضو.

  صلاحیت سازمانهای بین المللی

  منظور از صلاحیت ها اختیارات مدون است که در چارچوب آنها سازمان ها می تواند در موارد گوناگون تصمیم گیری کند. به عبارت دیگر صلاحیت عبارت از اختیاراتی است که به سازمانهای بین المللی داده می شود تا براساس این اختیارات به اهداف و مقاصد خود برسند.

  نظریه صلاحیت تصریح شده

  به موجب صلاحیت تصریح شده تنها سازمانهای بین المللی از حدود و اختیارات و وظایفی به صورت مشخص و سریع از اساسنامه سازمانهای بین المللی ذکر شده صلاحیت دارد.

  نظریه صلاحیت ضمنی

  به موجب صلاحیت ضمنی صلاحیت سازمانهای بین المللی فقط محدود به موارد پیش بینی شده در اساسنامه سازمانها نمی باشد بلکه در سازمانهای بین المللی تا آنجا که برای رسیدن به اهداف و مقاصد خود ضرورت دارد از صلاحیت برخوردار است،‌ حتا اگر این موارد در اساسنامه سازمانهای بین الملل ذکر نشده باشد.

  شرایط استحراج صلاحیت ضمنی

  حوزه فعالیت

   (سیاسی، اقتصادی، نظامی و...) بعضی اوقات عرصه فعالیتها تک بعدی و چند بعدی باشد.

  رویه عملکرد گذشته سازمانها

   چنانچه سازمان در مدت زمان طولانی اقداماتی انجام داده شده باشد که در اساسنامه قید نشده و هیچ گونه اعتراض و انتقادی از جانب دولت ها نسبت به آنها صورت نگرفته باشد و آن اقدامات در حقیقت بطور ضمنی مورد قبول و تائید قرار گرفته است.

  اهداف سازمان ها

  هر سازمان بین المللی دارای اهدافی می باشد که بر اساس آن میتوان صلاحیت ضمنی سازمانهای بین المللی را مشخص کرد. اگر چه این صلاحیت در اساسنامه سازمان ذکر نشده باشد.

 • فهرست:

  چکیده. 2

  فصل اول

  کلیات

  تاریخچه سازمانهای بین المللی.. 4

  کنفدراسیون یونان. 4

  قرون وسطی.. 4

  قرارداد وستفالیا (1648) 4

  پیدایش دولت – ملت و عصر شگوفائی سازمانهای بین المللی.. 4

  سازمانهای بین المللی در قرن 19. 4

  تاثیر قرن بیستم روی سازمانهای بین المللی.. 5

  علل گسترش سازمانهای بین المللی.. 5

  موانع گسترش سازمان های بین المللی.. 5

  ناسیونالیسم... 5

  عدم برابری  دولتها 5

  تعارضات ایئولوژیک.... 6

  وضعیت حقوقی سازمان های بین المللی.. 6

  تعریف سازمان های بین المللی.. 6

  ویژگی های سازمان بین الملل.. 6

  طبقه بندی سازما های بین المللی.. 6

  ماهیت اعضای آن. 6

  شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی.. 7

  آثار کسب شخصیت حقوقی.. 7

  استقلال حقوقی.. 7

  استقلال تصمیم گیری.. 7

  استقلال مالی.. 7

  صلاحیت سازمانهای بین المللی.. 7

  نظریه صلاحیت تصریح شده. 8

  نظریه صلاحیت ضمنی.. 8

  شرایط استحراج صلاحیت ضمنی.. 8

  حوزه فعالیت... 8

  رویه عملکرد گذشته سازمانها 8

  اهداف سازمان ها 8

  مزایا و مصئونیت های سازمانهای بین المللی.. 8

  تعریف مصئونیت... 9

  تعریف مزایا 9

  هدف از اعطای مزایا و مصئونیت ها برای سازمانهای بین المللی چه است؟. 9

  اقسام مزایا و مصئونیت ها 9

  مصئونیت قضائی سازمانهای بین المللی.. 9

  مصئونیت اموال واماکن سازمانهای بین المللی.. 10

  مصئونیت اسناد، آرشیف و ازادی ارتباطات سازمانهای بین المللی.. 10

  مصئونیت از تعرض..... 10

  اقسام مزایا 10

  فصل دوم

  نقش سازمان های بین المللی درمنبع حقوق بین الملل

  مقدمه.. 12

  گفتار اول : نقش سازمان های بین المللی درمنبع حقوق بین الملل.. 12

  مبحث  اول  : ویژگی های مصوبات سازمان های بین المللی.. 13

  مبحث دوم : ارزش مصوبات سازمان های بین المللی.. 14

  گفتار دوم : سهم قطعنامه های مجمع عمومی درخلق قواعد حقوقی.. 14

  گفتار سوم : دکترین.. 16

  الف : نظریه ی پرفسور پترسون. 16

  ب : نظریه ی پرفسور ریچارد فالک.... 16

  ج : نظریه ی خانم روزالین هیگینز. 17

  گفتار چهارم : سهم سازمان های بین المللی در خلق قواعد حقوقی.. 18

  مبحث اول : اعمال یکجانبه ی سازمان های بین المللی ، منبع  مستقیم حقوق بین الملل.. 18

  مبحث دوم : اعمال یکجانبه ی سازمان بین المللی ، منبع غیر مستقیم حقوق بین الملل.. 18

  مبحث سوم : قطعنامه های سازمان های بین المللی ، عناصر تسریع کننده ی شکل گیری عرف... 19

  مبحث چهارم : قطعنامه های سازمان های بین المللی به عنوان حقوق « برنامه ریز». 19

  فصل سوم

  نقش سازمانهای بین المللی در مبارزه با تروریسم

  مقدمه.. 23

  واژه شناسی ترور و تروریسم... 24

  ریشه یابی تروریسم 25

  عوامل گسترش تروریسم... 25

  تعریف سازمان های بین المللی.. 27

  زمینه های پیدایش سازمان های بین المللی.. 28

  جایگاه سازمان های بین المللی در چهارچوب نظری.. 29

  سازمان های بین المللی و موضوع تروریسم... 30

  سازمان ملل متحد و مساله تروریسم... 31

  توسعه اقدامات حقوقی جامع نظام بین الملل برای مقابله با تروریسم : 32

  الف : اجرای موثر اسناد حقوقی ضد تروریستی.. 32

  ب: اعتلای رویکرد سیاسی مشترک نسبت به تروریسم بین المللی.. 33

  ج: تنظیم دیگر اسناد حقوقی بین المللی برای جرایم خاص تروریستی.. 35

  د:چارچوب حقوقی جامع برای اقدام علیه تروریسم بین المللی 35

  فصل چهارم

  نقش سازمان های بین المللی در تامین صلح جهانی

  مقدمه.. 38

  چهارچوب نظری.. 39

  سازمان های بین المللی.. 41

  تروریسم و سازمان های بین المللی.. 44

  صلح جهانی.. 45

  سازمان های بین المللی تجاری و صلح... 45

  ارتباط بین صلح جهانی و سازمان های بین المللی.. 46

  نتیجه گیری.. 48

  منابع.. 50

   

  منبع:

  سازمانهای بین المللی و منطقه ای ، حسین جمالی، ص18 ،نشر زمزم هدایت قم،1385

  بیگ زاده،ابراهیم. سازمان های بین المللی،تهران: دانشگاه شهیدبهشتی. 1390

  مشیرزاده،حمیرا.تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: نشر سمت. 1388

  غفوری،محمد"عملکرد سازمان های بین المللی در عرصه ی روابط بین الملل نوین"،فصلنامه  رهیافت های سیاسی و بین المللی. تهران :دفتر مطالعات سیاسی بین المللی،1383.

  ساعد،نادر. حق بر صلح عادلانه، تهران: نشر مجمع جهانی صلح اسلامی،1389

  سازمانهای بین المللی(جزوه درسی دانشگاه تهران)میر عباسی

  سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه با تروریسم بین المللی ،پطروس پطروس غالی ،ترجمه دکتر قاسم زمانی، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلام رضوی ، شماره دوم زمستان 1380

  تروریسم بین المللی، دکتر علی آزمایش،مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلام رضوی ، شماره دوم زمستان 1380

  مقاله نقش سازمان های بین المللی در تامین صلح جهانی – محمد شریفی کرجان

  مقاله واقعیت هایی از مبارزه با تروریسم سایت باشگاه

  بیگ زاده،ابراهیم. 1390. سازمان های بین المللی،تهران: دانشگاه شهیدبهشتی

  پوراحمدی،حسین.1390."سازمان های بین المللی،محیط زیست،مساله شمال جنوب"،تهران: علوم محیطی

  ثقفی عامری،ناصر.1376."سازمان ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی"، تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین المللی

  رحمانی،مسعود.1390. "نقش ایران در ارتقای موقعیت جهانی کنفرانس اسلامی" دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. قم: نشر پگاه

  ساعد،نادر. 1389. حق بر صلح عادلانه، تهران: نشر مجمع جهانی صلح اسلامی

  سرمست،بهرام. 1388."بازیگران، جنگ افزارها و سرچشمه های جدید تهدیدات امنیت بین المللی"، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی. تهران: شماره هشتم

  غفوری،محمد. 1383. "عملکرد سازمان های بین المللی در عرصه ی روابط بین الملل نوین"،فصلنامه  رهیافت های سیاسی و بین المللی. تهران :دفتر مطالعات سیاسی بین المللی

  کولایی،الهه. تیشه یار،ماندانا. 1386. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی دگرگونی در ماموریت ها و کارکرد ها، تهران: نشر دانشگاه تهران

  مشیرزاده،حمیرا. 1388.تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران: نشر سمت

مقدمه به عنوان دورنمایی از اهمیت خاص قاعده مورد بحث باید گفت که این قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا گنجانده شد و در یک پدیده نوظهرور و بی سابقه در طول تاریخ حقوق یعنی تاسیس دیوان دایمی کیفری بین المللی که در تیر ماه سال جاری و با استقلال کشورهای شرکت کننده طی یک ماه بحث و بررسی در کنفرانس جهانی رم به تصویب رسید و ...

سازمان بین‌المللی کار (آی ال او) سازمانی درون تشکیلات سازمان ملل متحد است که در زمینهٔ مسائل کارگری فعالیت می‌‌کند. دفتر مرکزی این سازمان در ژنو، سوئیس است. در سال 1901 در شهر بال سوئیس، اتحادیه بین المللی حمایت قانونی از کارگران به وجود آمد. به دنبال جنگ جهانی اول، در صلح ورسای، نمایندگان دولت و نمایندگان اتحادیه های کارگری و کارفرمایی تصمیم به تأسیس سازمان بین المللی کار ...

ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي دولتهاي عضو اين ميثاق: - با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبني بر شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر براي همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد مي دانند که با پيوستن به سازمان ملل جهت دستيابي و تحقق بخشيدن ب

به عنوان دورنمايي از اهميت خاص قاعده مورد بحث بايد گفت که اين قاعده در گذشته نه چندان دور در اساسنامه هاي دادگاه کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق و روآندا گنجانده شد و در يک پديده نوظهرور و بي سابقه در طول تاريخ حقوق يعني تاسيس ديوان دايمي کيفري

برگردان حاضر, در راستای پربار ساختن هرچه بیشتر ادبیات حقوقی در حقوق تطبیقی بویژه حقوق جزای بین المللی که اندک اندک در حال تدوین و توسعه است و نیز لزوم شناخت بیش از پیش مقررات بین المللی و چاره اندیشی و نشان دادن راهکار درست در خصوص همزیستی این مقررات با مقررات داخلی حقوق ایران ارائه میگردد. هر جامعه یی دارای هنجار ها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری ...

پروژه تحقیق درسی بررسی تفصیلی مسائل حقوق بین المللی چکیده : یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از ...

دیباچه: دولتهای عضو این میثاق: با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است، با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به ...

چکیده : منظور از مداخله بشر دوستانه[1] صرفاً دخالت هایی است که درآنها از نیروی نظامی استفاده شده است ، یعنی مداخله باتوسل به زور. بر این اساس مداخله بشر دوستانه عبارت است از : دخالتی که با استفاده از زور در جهت جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر انجام می شود که با تجاوز که کاربرد نیروی مسلح بوسیله یک کشور علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی یا اسقلال سیاسی کشوری دیگر یا کاربرد آن از دیگرراه ...

مصوبه 18 دسامبر 1979(27آذر 1358)- قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرایی بنابر ماده 27(1) سوم سپتامبر 1981(12 شهریور1360) دولتهای عضو کنوانسیون حاضر: با توجه به منشور سازمان ملل مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشرکه اصل قابل قبول نبودن تبعیض را تائید نموده ...

کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائي بنابر ماده 49، 23 مارس 1976 ترجمه: ن. نوريزاده ديباچه: دولتهاي عضو اين ميثاق: با توجه به

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول