مقاله نقشه های شناختی (شهر)

Word 449 KB 35443 18
مشخص نشده مشخص نشده جغرافیا - زمین شناسی - شهرشناسی - جهانگردی
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • در این عامل که در آن افراد بیکار با تعداد فراوانی 4 نفر (13.3%)، دانشجویان با تعداد فراوانی 11 نفر(36.7%)، افراد کارمند با تعداد فراوانی 11نفر (36.7%)، و مشاغل آزاد با تعداد فراوانی 4 نفر (13.3%) وضعیت اشتغال پرسش شوندگان ما را تشکیل می دهد.

   

  شغل

  میزان تحصیلات

  تحصیلات که کمترین میزان آن را زیر دیپلم و بیشترین آن را فوق لیسانس تشکیل می دهد. که در این بین تعداد افراد با میزان تحصیلات زیر دیپلم 1 نفر (3.3%)، دیپلم 11 نفر (36.7%)، لیسانس 10 نفر(33.3%)، فوق لیسانس 8 نفر(26.7%) تشکیل می دادند.

   

  محل تولد

  پس از بررسی این عامل معلوم شد که پرسش شوندگان از 4 شهر مشهد با تعداد فراوانی 26 نفر (86.7%)، تهران با تعداد فراوانی 2 نفر (6.7%)، گناباد با تعداد فراوانی 1 نفر (3.3%)، زاهدان با تعداد فراوانی 1 نفر (3.3%) تشکیل می دهند.

  بخش اول: مشخصات فردی

  مقدمه

  این پرسشنامه با هدف استخراج تصویر ذهنی شهروندان در شهر مشهد به 30 نفر پرسش شونده داده شده که پس از پر کردن پرس شنامه اطلاعات واد نرم افزار شدند و پس از بررسی آنها خروجی های بدست آمده به صورت زیر تحلیل می شود.

  ویژگی های فردی:

  مقدمه

  با دادن پرسش نامه های به پرسش وشنده ها و پس از ترسیم نقشه های کروکی مشهد توسط آنها این اطلاعات وارد نرم افزار شدند و خروجی های زیر از آن ها استخراج شد.

  این اطلاعات شامل راه گره نشانه محله و لبه می شوند.

  الف: راه

  از بین راه ها راه های دارای ارزش زیاد خیام سجاد و فرامرز با فراوانی به ترتیب خیام 7 ، فرامرز 8 و سجاد 7 و راه های با ارزش کم عبارتند از میدان تلویزیون سناباد، سعدی، سراب، بعثت، ناصرخسرو، نامجو، مجلسی، مصلی، ایثارگران، جاده قدیم، ارشاد، هاشمیه، دانشجو، صیاد، میدان بارف ملاصدرا، ابوذر، جلال آل احمر، مولوی، رسالت، تربیت، کاوه، حره عاملی، مطهری شمالی، آبکوه و ساجدی با تعداد فراوانی 1 بار.

   

  (جداول و نمودار در فایل اصلی موجود است)
   

  گره

  در میان تمامی گره ها گره های با ارزش زیاد شامل استقلال، ملک آباد و سجاد با فراوانی به ترتیب 10، 8 و 7 می باشد. گره های با ارزش متوسط  تقی آباد، امامت و آزاد شهر با فراوانی به ترتیب 6، 5 و 5 می باشد. و گره های با ارزش کم شامل تلویزیون، سعدی و سراب با فراوانی به ترتیب 1، 1 و 1 می باشند.

   

   

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

مقدمه روزگار طرح های جامع، به سر آمده است، اما «نگاه جامع» هر روز بیش تر ضرورت می یابد. این جامعیت نگاه به نگرش نیز، در رویکرد های معاصر به شهر، مفهوم پوزیتیویستی و قاطع و ایجابی د هه های پیشین خود را، اگر نه به تمامی، فرونهاده و در عوض، انعطاف پذ یری، نسبی بود ن، هم آهنگی با ضربان حیات شهری، قابلیت تغییر پذیری و همراهی با ضرب آهنگ تحرکات اجتماعی یک شهر را پیشه کرده است. دیگر ...

نشانه چیست؟ نقشه کشی: عبارت است از خطوط و اشکالی که همراه با علامات بصورت قراردادهای بین المللی است کد برای نمایش یک شئ و یا به عبارت دیگر نقشه ی تصاویر یک جسم با مقیاس کوچکتر و یا مقیاس دلخواه است. کروکی چیست: نوعی نقشه ‌فنی است که با دست آزاد و بدون وسایل رسم کشیده می شود و بیانگر یک مقدار ساده است. نقشه کشی در دو مرحله صورت می گیرد. 1-مرحله کار مدادی 2-مرحله کار مرکبی نقشه ...

از لحاظ جغرافیایی، حومه یک مکان فیزیکی است در منظر جامعه شناختی، حومه جایگاه طبقه کارگر و خصوصاً مهاجرین می باشد اگر چه در آنجا کم و بیش شاهد آرسیتو گراسی، کارکنان، تکنسین های کادر متوسط و جوانان با طبقه اجتماعی خاص می باشیم . ● تعریف و فرآیند شکل گیری حومه: از لحاظ جغرافیایی، حومه یک مکان فیزیکی است در منظر جامعه شناختی، حومه جایگاه طبقه کارگر و خصوصاً مهاجرین می باشد اگر چه در ...

در تعريف شهر اتفاق نظري وجود ندارد و در تعاريف بيان شده بر مواردي نظير تعداد جمعيت، نوع فعاليت هاي اقتصادي، حوزه اداري و موارد ديگري اشاره شده است ليکن در بعد جهاني براي شناخت شهر از روستا بيشتر بر تعداد جمعيت تاکيد شده است با توجه به کم وکاستيهاي م

الف: تاریخچه بروجرد بروجرد از شهرهای باستانی ایران است که برخی ساخت آن را به منوچهر از سلسله پیشدادیان نسبت می دهند اما شواهد کافی در مورد شهر بودن آن از دوران ساسانیان موجود است. بافت معماری قدیم این شهر که نهایتا در دوران قاجاریه ساماندهی شده، بسیار زیبا بوده و نمونه هایی از آن هنوز باقی است. هسته اولیه بروجرد مشتمل بر دو کوی بزرگ با نامهای صوفیان و دانگه بوده است و بازارها، ...

در ارتباط با شهرهائی که با رودخانه همراه بوده اند و نقش رودخانه عامل مهمی در حیات آنها داشته است پل مطرح می شود.اصفهان شهری در کنار رودخانه ی زاینده رود به همراه موقعیت خاص خویش در منطقه پر عبور از قدیم تا کنون در ارتباط با رودخانه نقش مهمی را در جهت سازه های مختلط با پل داشته است. یهودیه و جی دو شهر در منطقه اصفهان امروزی به وسیله پل شهرستان به بخش جنوبی رودخانه زاینده رود ...

مقدمه در فلسفه علم جغرا فیا گفته می شود که این شرایط جغرا فیایی است که موجب بوجود آمدن تمدن یا از بین رفتن تمدنی می شود.با فته های هر منطقه ویژگی های خاص خود را دارند که با بافته های مناطق دیگر بسیار متفاوت است. از لحاظ شیوه بافت رنگ و رنگرزی طرح ونقشه در هر منطقه هدف شناخت و معرفی و ثبت و ضبط آنها بسیار ضروری است. اردبیل ازجمله مناطقی است که با وجود موقعیتی که در کشورداشته فرش ...

مقدمه ترکیه‌ی امروز در منتهی‌الیه غرب آسیا و شرق اروپا قرار دارد. سه درصد خاک ترکیه در قاره اروپا و بقیه در قاره آسیا قرار دارد و به همین دلیل از گذشته‌های دور به این منطقه آسیای صغیر گفته‌اند. باید اذعان نمود که معرفی و طبقه‌بندی طرحهای مهم فرش ترکیه به علت خصوصیات خاص آن و از همه مهمتر گرایش بیش از اندازه به طرحهای هندسی، کاری مشکل می‌باشد. اصولاً کاربرد کلمه‌ی نقوش ساده شده ...

زيگورات معماري مذهبي ويژه شهرهاي عمده بين النهرين(عراق کنوني) و ايران بوده است که بصورت برج مطبق هرمي شکل بنا ميشد. ساخت زيگوراتها از 4200 تا 2500 سال پيش متداول بوده است. زيگورات بناي خشتي تو پر فاقد فضاهاي داخلي است که سطح خارجي آن داراي پوششي

علل زمين لرزه ها ماهي فروشان در حال فروش گوشت نامازو ( گربه ماهي ) هستند که حرکت اضافي اش در يک زمين لرزه بزرگ ادو (توکيو) آن را به کشتن داده است . مردم به سود جويي از اين تراژدي شکوه مي کنند . اين احتمال وجود دارد که کل حرکت در هر مکان ( در امت

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول