مقاله تحولات زنجیره تأمین گزارشگری مالی نتایج حاصل از یک مطالعه جهانی در میان نهاد های عضو فدراسیون بین‌ المللی حسابداری (IFAC)

Word 167 KB 35519 25
مشخص نشده مشخص نشده اقتصاد - حسابداری - مدیریت
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • پس از مارچ 2008 با انتشار گزارشی از چشم‌اندازها و مسیر زنجیره تأمین گزارشگری مالی به همراه پیشنهادات و توصیه‌های صورت گرفته توسط هیأت مدیره فدراسیون بین‌المللی حسابداری (IFAC) در این گزارشات با کسب و کار مالی پروژه بمنظور بررسی پیشرفت پروژه گزارشگری مالی و حسابداری در سطح جهانی برای اولین گام در این پروژه و جهت اجرا و دستیابی به نتایج آن یک مطالعه تحقیقاتی در سطح بین‌المللی توسط فدراسیون بین‌المللی حسابداری صورت پذیرفت که در آن تحقیق عملاً 740 عضو نهاد IFAC از 59 کشور مختلف جهان از جمله کشورهای دارای اقتصادهای بزرگ در حوزه‌های قضایی و اقتصادی شرکت نموده‌اند. این مطالعه در اواسط سال 2008 انجام شده است و این موضوع دقیقاً قبل از بروز بحران مالی در سطح جهان صورت گرفت. لذا در این شرایط عملاً اثرات بحران مالی نیز که اقتصاد جهان را دچار چالش و تزلزل عمده‌ای نموده بود می‌بایست مورد توجه دقیق قرار می‌گرفت. بنابراین نتایج این تحقیق عملاً خروجی‌های مؤثری را برای اخذ نتایج مثبت از گام‌های بعدی در بهبود فرآیندهای گزارشگری مالی را به همراه داشته است.

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهایی که پیشرفت‌های زیادی در حوزه‌های قضایی داشته‌اند عملاً در زمینه‌های متعددی از جمله اداره سازمان‌ها، فرآیندهای گزارشگری مالی و حسابرسی همانند تبیین کدهای جدید و تجدید نظر شده در افزایش همگرای در استانداردهای حسابداری را به همراه داشته‌اند. با این حال این مطالعه همچنین بیانگر وجود مسائل و موارد مهم و مداوم در چرخه زنجیره تأمین گزارشگری مالی برای رسیدن به یک سطح رضایت‌بخش برای استفاده‌کنندگان می‌باشد.

  الف) مدیریت شرکت: در این ارتباط مدیریت بدنبال مدیریت ریسک و کنترل سیستم‌هایی که بیش از حد محدود و متمرکز هستند می‌باشد. عملاً بدون توجه به شرایط مذکور امکان یکپارچه سازی مدیریت شرکت با مدل کسب و کار بصورتی فراگیر امکان‌پذیر نمی‌باشد. به طوری که مدیریت هزینه‌های آن بیش از منطق را برای مدیریت ریسک و کنترل سیستم‌ها و یکپارچه‌سازی آن با مدل کسب و کار خرج می‌نماید و از طرفی دیگر این امر منجر به عدم حفاظت و ایجاد حاشیه امن برای مدیریت رشد و مدیران اجرایی می‌باشد.

  ب) گزارشگری مالی: تصویب استانداردهای گزارشگری مالی بصورت مناسب برای سازمان‌ها و نهادهای کوچک و متوسط و همچنین سایر نهادهای مربوط از جمله نهادهای انتفاعی و غیرانتفاعی در بخش دولتی و خصوصی و ایجاد همگرایی بیشتر با استانداردهای حسابداری با ایجاد چالش در بکارگیری حسابداری ارزش‌های منصفانه خصوصاً در زمینه صورت‌های مالی پذیرفته شده و اثرات مرتبط با آن می‌باشد.

  ج) حسابرسی مالی: چالش‌های مربوط به شیوه‌ها و فرآیندهای انجام حسابرسی خصوصاً برای مشتریان چند ملیتی، بهبود و افزایش میزان تفاهم بین سهامداران درخصوص فرآیند گزارشگری مالی و مزایای حسابرسی آن می‌باشد بطوری که افزایش حجم دادخواهی از حسابرسان در محیط پرتلاطم اقتصادی امروز و سایر چالش‌های موجود در حسابرسی از مفاهیم و الگوهای حسابداری ارزش‌های منصفانه برآورد می‌شود.

  د) سودمندی گزارش‌های مالی: وجود گزارشات کافی و مناسب مربوط به شاخص‌های غیرمالی، خطرات و ریسک‌های عملکردی و پایداری سازمان‌ها، چه در ارتباط با گزارشات مالی سازمان و گزارشگری محیط زیست، استراتژی و اجرای استراتژی با استفاده از اندازه‌گیری رویدادها با ارزش‌های منصفانه معضل اصلی در شرایط فعلی بازار است. همراه با تلاش‌های لازم بمنظور مقابله با بحران مالی جاری است که عملاً نتایج حاصل از مطالعات مربوط نشان می‌دهد که امروزه نیاز به افزایش حوزه عملکردی در مورد این مسائل از فدراسیون بین‌المللی IFAC و اعضاء اصلی آن در انجام همکاری با سایر ذیفنعان در زنجیره تأمین گزارشگری مالی است.

  گام بعدی که توسط فدراسیون بین‌المللی حسابداری IFAC که در بعد گزارشگرش منطبق با کسب و کار می‌باشد که شامل:

  الف) سرمایه‌گذاران، مصاحبه شوندگان، بنگاه‌ها و نهادهای مرتبط با تدوین استانداردها و سایر تنظیم کنندگان آن در سراسر جهان که در ارائه راه حل‌های عملی جهت تهیه گزارشات مالی مناسب با فرآیندهای کسب و کار می‌باشند.

  ب) با در نظر گرفتن توسعه می‌بایست هدایت و برنامه‌ریزی لازم در سطح بین‌الملل درخصوص ارزیابی و بهبود گزارشگری کسب و کار در سازمان‌ها صورت پذیرد.

  1)مقدمه:

  در ماه مارچ سال 2008 فدراسیون بین‌المللی حسابداری در گزارشی اقدام به ارائه نقطه نظرات منتج از تحقیقات انجام شده در سطح بین‌المللی درخصوص گزارشگری مالی و زنجیره تأمین آن نمود که این گزارش حاصل از نظرسنجی جهانی صورت گرفته در تمام بخش‌های مالی صورت پذیرفته است و شامل سرمایه‌گذاران، تهیه و تأمین کنندگان منابع، مدیریت سازمان و مدیران اجرایی، حسابرسان، استانداردهای مرتبط با بنگاه‌ها و تنظیم کنندگان بوده است که نتیجه‌گیری از ارائه گزارشگری مالی مطابق با گزارشگری زنجیره‌ای و منطبق با زنجیره تأمین در مدل‌های تولیدی و بازار (فرآیندهای کسب و کار) می‌باشد بطوریکه تمام شرکت کنندگان در زنجیره تأمین گزارشگری مالی با نگرش انتقادی به تولید گزارشات مالی و دستیابی به اهداف گزارشگری مفید برای سرمایه‌گذاران که با وجود تقویت در فرآیند گزارشگری مالی و ایجاد بسیاری از پیشرفت‌های لازم در گزارشگری را منجر شده است، می‌بایست برای رفع نیازهای سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان منتج شود. لذا در این پروسه توصیه و تأکید لازم جهت توجه به اهمیت مسائل و موضوعات در زنجیره تأمین شامل مواردی از قبیل:

  الف) دستیابی به اهداف مدیریت سطح بالا با دسترسی به اطلاعات واقعی و مناسب

  ب) افزایش استدلال حسابرسان برای هیأت مدیره

  ج) پیاده سازی سیستم‌های مدیریت ریسک و کنترل مستمر در سازمان

  د) متوازن سازی بودجه با عملکرد و متوازن سازی عملکرد سازمان در بخش درونی و برونی سیستم‌ها

  ه) هماهنگی و متناسب سازی پاداش در قبال عملکرد

  و) ایجاد شفافیت بیشتر و قابلیت اطمینان بخشی در تعاملات و ارتباطات سازمان

  ح) همگرایی اصول عملکردی مبنی بر استاندارد حسابداری و حسابرسی

  انستیتوی بین‌المللی حسابداری به عنوان عضو اصلی و همکاران و گروه‌های ذیربط جهت بررسی پیشرفت‌های کشورهای متبوع خود و یا حوزه قضایی در زمینه‌های مدیریت، گزارشگری مالی و حسابرسی اقدام به بررسی موضوعات و ارائه توصیه‌های تحت عنوان فرآیند گزارشگری و زنجیره تأمین گزارشگری مالی نموده‌اند. نتایج حاصل از تحقیق انجام شده مذکور بمنظور کمک به فدراسیون‌های بین‌المللی و سایر نهادهای عضو و همکاران خود در جهت شناسایی مشکلات و معضلات مربوط به فرآیند گزارشگری مالی و توجه به پیشنهادات و توصیه‌هایی که نیازمند توجه بیشتر در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای بمنظور رفع نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان می‌باشد.

  1-1) حوزه‌های مورد بررسی در این مطالعه:

  پیگیری تحولات پروژه زنجیره گزارشگری مالی در چهار بخش کلیدی:

  ساختار مدیریت شرکت

  روند گزارشگری مالی

  حسابرسی گزارشات مالی

   

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  IFACnet is the global, multilingual search engine developed by the International Federation of Accountants and its members to provide accountants and others with access to global resources and information. IFACnet can be accessed free-of- charge at www.ifacnet. com.

  The following relevant publications are available free-of charge from the IFAC website at: http/www.ifacn.org/store

  Rebuilding public confidence in financial reporting: an international perspective credibility report, IFAC 2003, by the task force on rebuilding public confidence in financial reporting

  Challenges and Successes in Implementing International Standards Achieving Convergence to IFRSs and ISAs (IFAC 2004), by Peter wong, presents the results of the study on the challenges and successes in adopting and implementing international. (Financial Reporting Standards (IFRS) and International Standards on Auditing (ISAs)

  Enterprise Governance: Getting the balance right (IFAC/CIMA 2004), complements the credibility report. It specifically focuses on what goes right and Wrong in listed companies, and emphasizes that it is important to balance good corporate  governance with the creation of sustainable value

  International Good Practice Guidance (IGPG), Evaluating and Improving Governance in Organizations, sets out a framework, a series of principles, supporting guidance, and references on how to evaluate and improve governance in organizations

  The staff International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) issued a practice alert, Challenges in Auditing fair Value Accounting Estimates in the Current Market Environment (2008), to highlight areas within the ISAs that are particularly relevant in the audit of fair value accounting estimates in times of market uncertainty. IAASB staff also released a practice alert, Auditing Accounting Estimates. Including Fair Value Accounting Estimates, and Related Disclosures (2009), that deals with the effect of the credit crisis and economic downturn on an entity's ability to canting as a going.

   

  In December 2007, IFAC published a Guide to Using International Standards on Auditing in the Audit of small- and Medium- sized Entities. This the first in a series of implementation guide to assist SMPs and other auditors of small- and medium- sized entities (SMEs) in applying ISAs. The guide provides a detailed analysis of the standards and their requirements in the context of an SME audit

  The preface to IFAC's International Good Practice Guidance (IFAC 2008) sets out the (scope, purpose, and due process of IFAC's International Good Practice guidance (IGPG) on management accounting, financial management, and other topics.

   

   

  Financial Reporting Supply Chain Project International Federation of Accountants

  (IFAC- 2011-2012)

   

  .

شرکت سهامي عام نمونه (در شرف تأسيس) طراحي سيستم اطلاعاتي خود را به ما واگذار مي‌نمايد و از ما خواسته مي‌شود که با توجه به طبيعت فعاليت شرکت موردنظر (شرکت در زمينه توليد و فروش فرش ماشيني به فعاليت خواهد پرداخت) و حجم معاملات مختلف، تعداد کارمندان و

مفاسد مالی موضوع پول شویی از لحاظ واژه شناسی ، اولین بار پس از رسوایی «واتر گیت» مطرح شد. لیکن این پدیده اصولا“ همزمان با پیدایش پول و رواج نظام پایه پولی ، مد نظر متفکران اقتصادی سیاسی قرار گرفته است . در حقیقت روند پول شویی و دلیل انجام آن بستگی به شرایط اقتصادی جامعه دارد . معمولا“ در جوامع دیکتاتوری ، سیاستمدارانی هستند که پولهای کثیف را بدست می آورند . بامطالعه تاریخ متوجه ...

مقدمه‌ فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفه‌ای معتبر بویژه ...

مقدمه‌ هدف‌ و جایگاه‌ 1. جهت‌ دستیابی‌ به‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ هماهنگ‌، وجود یک‌ مجموعه‌ پیوسته‌ از "اهداف‌" و "مبانی‌" مرتبط‌ که‌ بتواند ماهیت‌، نحوه‌ عمل‌ و حدود گزارشگری‌ مالی‌ را مشخص‌ کند لازم‌ است‌. چنین‌ مجموعه‌ای‌، همانند یک‌ قانون‌ پایه‌، در تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ و حل‌ و فصل‌ مسائلی‌ که‌ ممکن‌ است‌ در این‌ راه‌ پیش‌ آید، ملاک‌ عمل‌ قرار خواهد گرفت‌. ...

بخش اول دانش و سیستم حسابداری حسابداری را می توان فرآیند شناسایی ، اندازه گیری ، طبقه بندی و گزارشگری اطلاعات مالی بمنظور فراهم آوردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی تعریف کرد . بعبارت دیگر ، حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات می باشد که رویدادهای مالی موثر بر سازمانها را شناسایی نموده و اثرات اینگونه رویدادها را به تصمیم گیرندگان گزارش ...

مقدمه: نقش اساسی حسابداری دولتی ارائه اطلاعاتی است که استفاده کنندگان را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یاری دهد و اصول و استانداردهای حسابداری دولتی اکثر کشورهای جهان نیز حول محور تأمین نیاز اطلاعاتی جهت پاسخگویی به مراجع پاسخ خواه یا مردم می گردد. اصولاً سیستمها و روشهای حسابداری بخش عمومی نیز که در جهت اعتلای اهداف گزارشگری مالی و با ...

کلیات‌ 1 . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درمورد خدمات رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و گزارش درباره آن، شامل روشهای رسیدگی به مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی است. این بخش برای رسیدگی به اطلاعات مالی آتی که به‌طور کلی یا توصیفی ارائه می‌شود، مانند مواردی که در مباحث و تحلیلهای مدیریت در گزارشهای سالانه واحد مورد رسیدگی ارائه می‌شود، کاربرد ندارد، اگرچه ...

مقدمه اقتصاد دانان تصدیق کرده اند که یک فرد باید منابع (زمین ، کار ، سرمایه ) تولید را جهت ایجاد تولید به حرکت درآورند و پدیده توسعه اقتصادی را از نقطه نظر سرمایه داری تحلیل کرده وکارفرما به عنوان مالک ، سرمایه گذار یا موسس عوامل تولید فرض شده است و تصمیمهای او بر اساس سود بیشتر و بازگشت سرمایه گرفته می شود . در انقلاب صنعتی قرن نوزدهم ، اقتصاد دانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ...

مقدمه : در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها، همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش این ...

منابع داخلی و مزیت رقابتی: منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد. بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عباتند از : منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند که می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول