دانلود تحقیق روش اندازه‏ گیری فسفر در خوراک دام و طیور

Word 98 KB 29693 15
مشخص نشده مشخص نشده کشاورزی - دامپروری
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • بسمه تعالی

  پیشگفتار

   استاندارد روش تعیین فسفر در غذای دام و طیور که نخستین بار در سال 1347 تهیه گردید بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تائید کمیسیون فنی خوراک دام و طیور برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در شصت و هشتمین جلسه کمیته ملی استاندارد کشاورزی و غذائی مورخ 66/10/27 تصویب شد , اینک به استناد ماده یک قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه سال 1349 به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‏گردد . 

   برای حفظ همگامی و همآهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم , استانداردهای ایران در مواقع لزوم مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد برسد در تجدید نظر بعدی مورد توجه واقع خواهد شد . 

   بنابراین برای مراجعه با استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده کرد . 

   در تهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و استاندارد کشورهای صنعتی و پیشرفته همآهنگی ایجاد شود . 

   لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم این استاندارد با استفاده از منبع زیر تهیه گردیده است :

   

  ISO 6491 – 1980

  1) Animal feedingstuff – determination of total phosphours  content – spectrophotometric and titrimetric - methods

   

   

    روش اندازه‏گیری فسفر در خوراک دام و طیور

    1 -  هدف

   هدف از تدوین این استاندارد ارائه روشهای تعیین مقدار فسفر در خوراک دام و طیور به طریقه اسپکتروفتومتری و تیتریمتری می‏باشد . 

    2 -  دامنه کاربرد

   روشهای ارائه شده در این استاندارد برای تعیین مقدار فسفر در خوراک دام و طیور کاربرد دارد . 

    3 -  تعیین مقدار فسفر

   3 - 1 -  تعیین مقدار فسفر به دو روش زیر انجام می‏گردد :

   3 - 1 -  روش اندازه‏گیری فسفر به طریقه اسپکتروفتومتری :

   این روش برای فرآورده‏هائی که مقدار فسفر آنها پائین است بکار می‏رود .  و در برخی از مواردی که فسفر فرآورده زیاد است می‏توان از روش تیتریمتری استفاده نمود . 

   3 - 1 - 1 -  اصول : خاکستر کردن بخش آزمودنی بوسیله احتراق خشک و انحلال خاکستر در اسید ( در مورد خوراک دام متشکل از مواد آلی ) و یا به روش هضم کردن و انحلال در اسید ( در مورد خوراک دام متشکل از مواد معدنی یا مایع .)  تأثیر دادن معرف مولیبد و وانادات روی محلول حاصل و اندازه‏گیری جذب محلول زرد متشکله بوسیله اسپکتروفتومتر در طول موج 430 نانومتر . 

   3 - 1 - 2 -  معرفها : تمام معرفها باید از نوع آزمایشگاهی و آب مصرفی باید آب مقطر و یا آب معادل آن از نظر خلوص است . 

   3 - 1 - 2 - 1 -  کربنات کلسیم

   3 - 1 - 2 - 2 -  اسید کلریدریک با غلظت 6 ملکول گرم در لیتر

   3 - 1 - 2 - 3 -  اسید نیتریک با غلظت 1 ملکول گرم در لیتر

   3 - 1 - 2 - 4 -  اسید نیتریک با وزن مخصوص 1/38 گرم در میلی لیتر در حرارت 20 درجه سلسیوس . 

   3 - 1 - 2 - 5 -  اسید سولفوریک با وزن مخصوص 1/48 گرم در میلی لیتر در حرارت 20 درجه سلسیوس

   3 - 1 - 2 - 6 -  معرف مولیبدووانادات 1

   در یک بالن ژوژه یک لیتری 200 میلی لیتر محلول هپتامولیبدات آمونیم (3 - 1 - 2 - 7) و 200 میلی لیتر محلول مونوواندات آمونیم (3 - 1 - 2 - 8) و 135 میل لیتر اسید نیتریک (3 - 1 - 2 - 4) و مقدار کافی آب مقطر ریخته به حجم برسانید . 

   3 - 1 - 2 - 7 -  محلول هپتا مولیبدات آمونیم 2

   در یک بالن ژوژه یک لیتری 100 گرم هپتامولیبدات آمونیم وارد کرده و به آن 10 میلی لیتر آمونیاک ( با وزن مخصوص 0/91 گرم در میلی لیتر در 20 درجه سلسیوس حرارت ) بیافزائید و با آب مقطر حجم آن را به یک لیتر برسانید . 

   3 - 1 - 2 - 8 -  محلول مونو وانادات آمونیم 3

   2/35 گرم مونو وانادات آمونیم را در 400 میلی لیتر آب مقطر داغ حل کنید .  محلول را دائمأ با حرکت دورانی چرخانده به آهستگی 20 میلی لیتر اسید نیتریک رقیق (7 میلی لیتر اسید نیتریک غلیظ (3 - 1 - 2 - 4) به اضافه 13 میلی لیتر آب مقطر ) به آن بیفزایید و با آب مقطر حجم آن را به یک لیتر برسانید . 

   3 - 1 - 2 - 9 -  محلول استاندارد فسفر که حاوی یک میلی گرم فسفر در میلی لیتر است در یک بالن ژوژه یک لیتری مقدار 4/394 گرم فسفات دی هیدروژن پتاسیم که قبل از توزین در حرارت 103 درجه سلسیوس خشک شده است را در مقداری آب مقطر حل کرده و حجم آنرا به یک لیتر برساند . 

   3 - 1 - 3 -  دستگاهها و لوازم

   3 - 1 - 3 - 1 -  بوته سیلیسی یا چینی برای خاکستر کردن

   3 - 1 - 3 - 2 -  کوره الکتریکی قابل تنظیم در حرارت 550±20 درجه سلسیوس

   3 - 1 - 3 - 3 -  بالن کپلدال به گنجایش 250 میلی لیتر

   3 - 1 - 3 - 4 -  بالن ژوژه‏ای 500 و 1000 میلی لیتر

   3 - 1 - 3 - 5 -  اسپکتروفتومتر مجهز به سل‏های4با قطر 10 میلی متری مناسب برای اندازه‏گیری در طول موج 430 نانومتر

   3 - 1 - 3 - 6 -  لوله‏های آزمایش شیشه‏ای سر سمباده‏ای 25 تا 30 میلی لیتر

   3 - 1 - 3 - 7 -  حمام شن

   3 - 1 - 3 - 8 -  بشر به ظرفیت 250 میلی لیتر

   3 - 1 - 3 - 9 -  پی پت‏های مدرج

   3 - 1 - 3 - 10 -  ترازوی حساس آزمایشگاهی

   3 - 1 - 4 -   طرز عمل : بر حسب طبیعت یا جنش نمونه یک بخش آزمودنی را بردارید و به یکی  از دو روش زیر عمل نمائید :

   الف : خاکستری کردن به روش خشک : که در مورد نمونه حاوی مواد آلی عاری از فسفاتها است :

   در حدود 2/5 گرم از نمونه را با دقت یک میلی گرم در یک کپسول وزن کنید .  بخش آزمودنی حاصل را با دقت و کاملا " با یک گرم کربنات کلسیم مخلوط کنید . این مخلوط را در کوره الکتریکی در حرارت 550±20 درجه سلسیوس تا بدست آمدن خاکستر سفید یا خاکستری رنگ بسوزانید ( وجود مقدار جزئی زغال در خاکستر حاصله مزاحمت ایجاد نمی‏کند .)  

 • فهرست مطالب

   

  روش اندازه‏گیری فسفر در خوراک دام و طیور

  هدف

  دامنه کاربرد

  تعیین مقدار فسفر

روش اندازه‏گيري فسفر در خوراک دام و طيور 1 - هدف هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روشهاي تعيين مقدار فسفر در خوراک دام و طيور به طريقه اسپکتروفتومتري و تيتريمتري مي‏باشد . 2 - دامنه کاربرد روشهاي ارائه شده در اين استاندا

خوراک دام و طيور و آبزيان- تفاله مرکبات - ويژگي ها و روش هاي آزمون 1 هدف هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگي هاي فيزيکي, شيميايي , ميکرو

عنوان : تغذيه گاو و استاندارد اندازه گيري يد ، سبوس گندم و دانه ذرت در تغذيه دام و طيور استاد راهنما : جناب آقاي لنگري گرد آورنده : موسي ملکي تابستان 86

استاندارد روش اندازه‏ گیری نمک در خوراک دام و طیور 1- هدف هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش‏های اندازه‏گیری نمک ( برحسب کلرورسدیم ) در خوراک دام و طیور می‏باشد . 2- دامنه کاربرد این استاندارد مورد اندازه‏گیری میزان نمک در خوراک دام و طیور کاربرد دارد . 3- روش کار میزان نمک موجود در خوراک دام و طیور را می‏توان از طریق روش‏های ارائه شده در ذیل اندازه‏گیری نمود : 3-1- روش الف ...

خوارک دام ، طيور و آبزيان – گلوتن ذرت – ويژگيها و روشهاي آزمون 1 هدف‌ هدف از تدوين اين استاندارد ، تعيين ويژگيهاي فيزيکي ، شيميائي ، بهداشتي ، نمونه برداري ، روشهاي آزمون ، بسته بندي ، نشانه گذاري و انبارداري گلوتن ذرت است .

سبوس گندم جهت تغذيه دام - طيور و آبزيان (ويژگيهاي و روشهاي آزمون ) - 0مقدمه سبوس گندم به سبب فراواني توليد و قيمت مناسب و دارابودن ميزان نسبي پروتئين بالا و ويتامينها و مواد معدني به خصوص فسفر، در تغذيه دام ، طيور و آبزيان مورد استفاده ق

1 هدف هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روشهاي اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياکي در خوراک دام و طيور مي‏باشد . 2 دامنه کاربرد اين استاندارد جهت اندازه‏گيري اوره و ازت آمونياکي در خوراک دام و طيور کاربرد دارد . 3 نمونه‏برداري طبق استانداردهاي روش ن

1- هدف هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش تعيين مقدار يد ( بر حسب يد ور پتاسيم ) در خوراک دام و طيور مي‏باشد . 2- دامنه کاربرد اين استاندارد براي تعيين مقدار يد در خوراک دام و طيور کابرد دارد : 3- روش اندازه‏گيري مقدار يد تعيين مقدار يد در خ

روش اندازه‏گيري آهن در خوراک دام و طيور 1 هدف هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش تعيين مقدار آهن در خوراک دام و طيور ميباشد . 2 دامنه کاربرد روش ارائه شده در اين استاندارد براي تعيين آهن در خوراک دام و طيور کاربرد

خوراک دام و طيور وآبزيان اندازه گيري منيزيم بروش بيناب سنجي جذب اتمي روش آزمون 1 هدف و دامنه کاربرد هدف از تدوين اين استاندارد اندازه گيري و تعيين ميزان منيزيم در خوراک دام و طيور و آبزيان به روش بيناب سنجي جذب اتمي1 مي باشد . ياد آور

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول