تحقیق رایگان مدل سازی موتوری

Word 30 KB 33145 5
مشخص نشده مشخص نشده تاسیسات - مکانیک
قیمت با تخفیف: ۰ تومان
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • -مقدمه

  هدف مدل سازی موتور های احتراق درونی دو جنبه است:

  1-پیش بینی عملکرد موتور بدون تست های هدایتی

  2-استنتاج عماکرد پارامترهایی که اندازه گیری آنها در آزمایشات مشکل می باشند. برای مثال مقادیر محبوس شده هوا در موتور دارای دو کورس یا موتور توربوشارژر

  به طور واضحی این یک نفع است اگر عملکرد موتور بدون مشکل ساز شدن ساختار اولیه موتور باشد سپس سنجش آن و در نهایت تحلیل نتایج صورت می پذیرد. مدل سازی باید منجر به ذخیره هر دو جنبه ماید و زمانی شود. متأسفانه روندهایی که در یک موتور اجتراقی روی می دهد به قدری پیچیده هستند که بیشتر مدلها نمی توانند با یک الگوی ساده تعیین شوند. یک موتور دیزلی توربو شارژردار را در نظر بگیرید برای مدل سازی آن نیاز به موارد زیر است:

  1-کمپرسور (و اینترکولر اگر قرار داشته باشد )

  2-اثرات جریان غیرپایدار در سیستم القایی

  3-جریان از میان سوپاپهای ورودی

  4-حرمت هوا به همراه سیلندر

  5-دینامیکهایی از سیستم تزریق

  6-عملکرد جت سوخت با هوای به دام افتاده که تشکیل یک اسپری یا  افشانه میدهد

  7-احتراق (شامل اثرات تأخیر جرقه زنی و آشفتگی احتراقی و احتمالاً شامل مدلسازی گازها و ذرات خارج شده)

  8-صدایی که به طور مکانیکی و بوسیله احتراق ایجاد می شود

  9-جریان گرما با محفظه موتوری و جزء خنک کننده

  10-عملکرد توربین

  عملکرد حرکت هوا درون سیلندر را درنظر بگیرید. هم اکنون امکان آن وجود دارد تا تکنیکهای CFD برای مدل سازی جزئیات جریان مانند نحوه انتشار سرعتهای محوری و پیچشی مطرح گردد. با پیش بینی سطوح آشفتگی نیاز عملی بیشتری به اطلاعات سرعت و مشکلات آن می باشد. چنین اطلاعاتی حیاتی است زیرا جریان هوا با سوخت در طی شکل گیری افشانه و احتراق آن افزایش می یابد.

  اثراتی که در اینجا ایجاد می شود شامل استهلاک شفت میل لنگ است. پیستون که در اینجا مدلسازی می شود با استفاده از اطلاعات ورودی از انتشار دما و میزان فشار است بنابراین فواصل خطی رینگ پیستون قابل پیش بینی خواهد بود. این مسئله باعث می شود که رینگ را مورد تحلیلذ قرار دهیم بنابراین ضخامت لایه روغنی و انتشارش به اصطحکاک می تواند مورد بررسی قرار گیرد. این دیدگاه از مدلسازی مکانیکی باید به قدری کافی باشد که حداقل مدلهای ترمودینامیکی را پاسخگویی نماید.

  در فصل آتی توضیحی از اینکه چگونه قوانین انرژی و قانون بقای جرم در موتور بکار می روند و اینکه چگونه اجزای روندها در موتور به کار برده می شوند و چگونه این اجزاء می توانند مدلسازی شوند این مسئله بوسیله مثالی که در آن SPICE (برنامه شبیه سازی موتورهای احتراق درونی نوشته دکتر کارتون استاد پیشین دانشگاه بث) بکار رفته تا زمانبندی سوپاپهای عملکرد موتور زمانبندی شود.

  2-10-مدلهای بدون بعد

  1-2-10-ترمودینامیک ها

  عملکرد تحلیلی نمی تواند برای توضیح عملکردهای موتوری بکار رود لازم است تا تساوی های مربوطه را بر مبنایی معین حل نمود که اغلب در حدود 1 درجه زاویه میل لنگ است. کاربرد قانون اول ترمودینامیک در مدلسازی روندهای موتوری احتراق داخلی بصورتی تکمیلی به وسیله واتسون و جوناتا (1982) والاس (1986) و هی وود (1988) توضیح داده شده است.

  اولین قانون ترمودینامیک به اشکالی گوناگون در سیستمهای ترمودینامیکی نوشته می شود و اگر تغییرات در انرژی پتانسیل مورد غفلت واقع شوند آنگاه

  1-10

  که در آنجا i به مقادیر کنترلی یا

  2-10

  که در آنجا s به سطوحی که در آنجا انتقال گرما روی میدهد و hoj آنتالپی ویژه به جریانهای وارد شونده یا خارج شونده است. تصور کنید که عبارت سمت چپ تساوی 2-10 را داریم که در طی احتراق ترکیب اجزا تغییر می کند اما البته جرم ثابت است هرچند با بیان انرژی داخلی واکنش زا ها که محصولاتش بر مبنای مطلق (شکل 3-7) انرژی شیمیایی منتقل شده به انرژی گرمایی در طی احتراق نیازی به عبارت جداگانه ندارد (توجه کنید که در جدول ارائه شده بوسیله راجرز و مایو (1980) انرژی داخلی واکنش زاها و محصولات بر مبنای کاملاً مطلق داده نشده است و اطلاعات آنتالپی صفر در 25 درجه و آنتالپی واکنش در واکنشهای مختلف نیز 25 درجه است بنابراین امکان دارد تا انرژی درونی واکنش زاها و محصولات را بر مبنایی مطلق محاسبه کرد.

   

  تمایز بخش چپ تساوی 2-10 و تقسیم فضای احتراق به تعدادی از مناطق منجر می شود به 3-10 که j به مناطق مختلفی از اطاق احتراق مربوط است.

  در هر منطقه اگر ارتباطات مورد عفلت قرار گیرد چنین پنداشته می شود که انرژی داخلی تابعی از دما و مساوی با میزان  میباشد

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

روشهاي تصفيه هواي آلوده 1-1-مقدمه در سالهاي اخير با مشخص شدن اثرات زيانبار ترکيبات مختلف موجود در هوا تلاشهاي زيادي براي يافتن روشهاي ارزان و مؤثر حذف مواد آلاينده از هوا شروع شده است. بيوفيلتراسيون به عنوان روشي که مي تواند بدون نياز به مصرف ان

چکیده بیوفیلتراسیون به عنوان روشی برای تبدیل مواد آلاینده به ترکیبات بی خطر بدون جذب انرژی زیاد و در شرایط دما و فشار محیط مورد توجه واقع شده است. مطابق تعریف، بیوفیلتراسیون عبارت است از روشی برای کنترل آلودگی که در آن یک بستر جامد و فعال بیولوژیکی با جذب یا جذب سطحی آلاینده ها، بستر مناسب جهت بیواکسیداسیون آنها را فراهم می آورد. امروزه بیوفیلترها بصورت موفقیت آمیزی در مقیاس ...

چکیده هدف اصلی این پروژه بررسی سیستم های تعلیق و تحلیل اثرات ارتعاشات بر روی سیستم غیر فعال است. که در ابتدا سعی شده است نگاهی گذرا بر انواع سیستمهای تعلیق از نظر فعال یا غیر فعال بودن داشته باشیم. بعد از آن در این پروژه تحلیل اثرات ارتعاشات بر روی سیستم تعلیق خودرودو درجه آزادی مورد بررسی قرارگرفته است، که همانگونه که مشاهده می شود به پارامترهای مختلفی مانند ضرایب سیستم تعلیق، ...

تمام تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده بودند بر اساس استفاده از موتورهای آزمایشی نشان داده شده در شکل 9-5 بودند. راه انداختن آزمایشی موتورهای test cell شامل یک موتور Ford 3.0 LV-6 بود که از دینامومتر الکتریکی در سیستم انتقال نیرو اتوماتیکی تشکیل شده بود. یک سنسور حرارتی کنترل کننده هوا، یک سنسور کنترل کننده جریان بنزین و یک ستسور کنترل کننده جزیان هوا در موتور نصب شده اند تا ...

بيوفيلتراسيون به عنوان روشي براي تبديل مواد آلاينده به ترکيبات بي خطر بدون جذب انرژي زياد و در شرايط دما و فشار محيط مورد توجه واقع شده است. مطابق تعريف، بيوفيلتراسيون عبارت است از روشي براي کنترل آلودگي که در آن يک بستر جامد و فعال بيولوژيکي با جذب

قرن‌ها سپري گشت تا اينکه از قدرت بدني حيوانات در کمک به توان بدني انسان استفاده شد. با بوجود آمدن گاوآهن فلزي، موتور احتراق داخلي، تراکتور مزرعه و ساير ماشين‌هاي کشاورزي، تبديل کشاورزي با دست به کشاورزي ماشيني انجام گرفت. امروزه ماهواره‌ها از مزار

علم فیزیک رفتار و اثر متقابل ماده و نیرو را مطالعه می‌کند. مفاهیم بنیادی پدیده‌های طبیعی تحت عنوان قوانین فیزیک مطرح می‌شوند. این قوانین به توسط علوم ریاضی فرمول بندی می‌شوند، بطوری که قوانین فیزیک و روابط ریاضی باهم در توافق بوده و مکمل هم هستند و دوتایی قادرند کلیه پدیده‌های فیزیکی را توصیف نمایند. تاریخچه علم فیزیک از روزگاران باستان مردم سعی می‌کردند رفتار ماده را بفهمند. و ...

فصل اول اهمیت ماشین در کشاورزی در ابتدا، تمام محصولات کشاورزی به منظور تأمین معاش انسان به وسیله قدرت یا توان (1)بدنی انسان تولید و آماده می­شد. قرنها سپری گشت تا این که از قدرت بدنی حیوانات در کمک به توان بدنی انسان استفاده شد. با کشف آهن، ابزاری ساخته شد که باعث کاهش بیشتر کار بدنی انسان گردید. تبدیل کشاورزی با دست به کشاورزی ماشینی امروزی در ابتدا بسیار کند بود، اما با به ...

سیر تاریخی تراکتور ریشه لغوی تراکتور به ماشین خودرویی اطلاق می‌شود که از قدرت آن برای کشیدن ادوات و ماشین های کشاورزی قابل حرکت استفاده می‌شود. همچنین از این ماشین برای بکار انداختن ماشین های ساکن در مزرعه استفاده می‌گردد. که در این موارد قدرت مورد نیاز از طریق محور توان‌دهی تراکتور تامین می‌گردد. نگاه اجمالی تراکتور مهمترین وسیله کمکی در زراعت مکانیزه محسوب می‌شود که از لحاظ ...

رشته مکانیک خودرو یا اتومکانیک بعنوان مادر کلیه رشته‌های منشعب از مهندسی مکانیک شناخته می‌شود زیرا مهندسی مکانیک با صنعت خودرو آغاز گردید و مکانیزمها و تکنیکهای و تجربیات حاصل از آن در بخش‌های دیگر بکار گرفته شد.این رشته در کشورهای پیشرفته تا سطح دکترا و در شاخه‌های گوناگون توسعه یافته‌است سیر تکامل اتومبیل را شخص بخصوصی اختراع نکرد بلکه این وسیله بتدریج تکامل یافت و به شکل ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول