مقاله ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسایل مختلف جهان

Word 43 KB 34199 10
مشخص نشده مشخص نشده علوم اجتماعی - جامعه شناسی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • دبیر کل

  فصل پانزدهم منشور ملل متحد در خصوص دبیرخانه و تمام دبیر کل در سازمان ملل متحد آمده است. ماده 97 منشور عالی‌ترین مقام سازمان را دبیر کل اعلام نموده است.

  و مطابق ماده 98 دبیر کل در تمام جلسات مربوط به سازمان انجام وظیفه  می‌کند و گزارش سالانه مربوط به روال کار سازمان را به جمع تقدیم می‌کند. ماده 99 اشعار می‌دارد:

  «دبیر کل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که بعقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند جلب نماید».

  بنابراین طبق این ماده می‌توان به وسعت عمل دبیر کل پی برد. بعبارت دیگر دبیر کل در این زمینه به ابتکار خود و در فرصت مناسب می‌تواند، شورای امنیت را مجبور به بررسی موضوعی نماید که مخل نظم و امنیت بین المللی می‌باشد.

  ماده 100 منشور در خصوص استقلال عمل اعضا از کشورشان می‌باشد. این ماده بیان می دارد که: «دبیر کل و کارمندان ملل متحد در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان کسب دستور نخواهند کرد و دستوراتی را نخواهند پذیرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملی که مناقی موقعیتشان بعنوان مامورین رسمی بین المللی باشد خودداری خواهند کرد...»

  بدین ترتیب دبیر کل سازمان شخصی مستقل است که در اجرای وظایفش منابع ملی خود را در نظر نخواهد گرفت. بالاترین مقام سازمان به معنای با نفوذترین کارمندان می‌باشد. به عالیترین رتبه و مدیریت را دارا می‌باشد. بنابراین از روی انتظاراتی به مراتب بالاتر می‌رود. هرگاه که بحرانی در جهان اتفاق می‌افتد، چشمها به دبیر کل سازمان ملل دوخته و امیدها به وی بسته می‌شود.

  کورت والدهالم دبیر کل اسبق سازمان ملل در این رابطه گفته است:

  (تحرک و توانایی سازمان ملل برای رفع درگیری‌ها تا حد زیادی به کاردانی دبیر کل و همکارانش بستگی دارد. دبیر کل می تواند جریانات سیاسی را به سویی هدایت کند که از بروز درگیری‌ها جلوگیری کند و برای پاره ای از مسائل راه حلهای صلح آمیزی ارائه نماید. زیرا برای مشکل‌‌ترین مسائل هم می‌توان در نهایت به تضمینی همگانی دست یافت. این امور می‌تواند مهمترین وظایف بن باشد)[1]

  در واقع می‌توان گفت حساس‌ترین تست در سازمان ملل متحد، مقام دبیر کل سازمان می‌باشد سیاستهای دبیر کل در تمام سازمان اجرا می‌گردد و تمام ارکان سازمان علوم به رعایت آن می‌باشند، قسمت دوم ماده 100 منشور نیز به همین موضوع اختصاص یافته و مربوط به کروم تبعیت ارکان و اعضاء از دستورات دبیر کل می‌باشد.

   

  مبحث اول اشغال فلسطین و خاویر برزدوکوئیار انجمن دبیر کل سازمان ملل)

  واوهایم در مورد کسالت اوتانت (سومین دبیر کل سازمان ملل) در کتاب خاطراتش هنگام توضیح جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل که در سال 1976 و در زمان دبیر کلی وی روی داد اظهارات نظر می‌‌کند که:

  (بی‌تردید کلی از شکست خوردگان جنگ شش روزه، سازمان ملل متحد بود که

  گروه‌های صلح آن در فاصله بین سالهای 1956 تا 1966 بین قوای اسراییل و مصر حائل بودند بر اثر شار رئیس جمهور مصر،  جمال عبد الناظر، دبیر کل پیش از من، اوتانت، این نیروهای صلح را در مه 1967 فرا خواند.

  چند روز بعد  جنگ آغاز شد، تعداد زیادی از دولتها، سازمان ملل متحد و دبیر کل آن را مسئولین این واقعه دانستند.

  در گفتگو با اوتامت متوجه شدم که این ؟؟؟ تا چه موجب نارحتی او شده است... او هرگز نتوانست آن تجربه غم انگیز سال 1967 را از وجدان خود بزداید و من معتقدم که این ناراحتی وجدان از عوامل بیماری ست و مرگ زودرس او در نوامبر سال 1974 بوده... اوتانت پس از مذاکره‌ای مفصل با «رالف پانچ» عالی ترین آمریکایی در دبیرخانه سازمان ملل، تصمیم به فراخواندی نیروهای صلح سازمان از حرز مصر و اسرائیل گرفت)[2]

  در دسامبر 1981 اسراییل جولان را اشتغال نموده بوده تشنج در جنوب لبنان به اوج خود رسیده بود. در سوم ژوئن اسرائیل بهانه‌ای برای حمله به جنوب لبنان یافت.

  سنیتراسراییل در انگلستان توسط گروه ابونزال مورد حمله قرار گرفت و به شدت مجورح شده روز بعد هواپیماهای اسرائیل جنوب لبنان را گلوله باران کردند.. در سحرگاه شش ژوئن 1982 نیروهای اسرائیلی به جنوب لبنان حمله کردند.

  ( در کوئیار که از آغاز ماجرا احساس می‌کرد که حمله اسراییل قریب الوقوع است از طرفین خواست تا ؟؟؟ بین سابق را که توسط حمله هوایی اسراییل به جنوب لبنان شکسته شده بود رعایت نمایند. ضمناً از پزریدنت متیران رئیس جمهور فرانسه که در این زمان میهماندار سران هفت کشور فرصتی به خواست تا از سران این کشورها بخواهد تا در استقرار صلح در جنوب لبنان دخالت کنند و دی را یاری نمایند.

  دان هفت کشور صنعتی غرب تنها دور روز بعد طی نامه رسمی به دوکوئیا اطلاع دادند که از تلاشهای وی برای آتش بس حمایت خواهند کرد و این نامه در ساعت پیش از آغاز جمله سراسری اسراییل به لبنان بدست دو کنیار رسید.[3]

  زمانی ‌که طرفین منازعه احساس می‌کنند که دبیر کل در عمل از توانی و حمایت کافی برای جلوگیری از جنگ برخوردار نیست، به اشغالگری ادامه خواهند داد.

  در پی اتفاقات و حوادث مختلف دیگری که همزمان با انتخاب دکوئیار بوقوع پیوست وی گزارش مفصلی به مجمع عمومی گذریم نمود. وی در این گزارش بیان نمود.

  (من در این بخش از گزارش سالانه خود به مجمع عمومی از نقش و بیان معمولی علمکرد های سازمان ملل در سال گذشته در می گذرم و توجه را به مشکلات اساسی که باعث عدم کارآیی و امکانات سازمان ملل که برابر منشور جهت حفظ صلح جهانی به وجود آمده و نجفی برای گفتگوهاست معطوف می‌کنم...

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

دبیر کل فصل پانزدهم منشور ملل متحد در خصوص دبیرخانه و تمام دبیر کل در سازمان ملل متحد آمده است. ماده 97 منشور عالی‌ترین مقام سازمان را دبیر کل اعلام نموده است. و مطابق ماده 98 دبیر کل در تمام جلسات مربوط به سازمان انجام وظیفه می‌کند و گزارش سالانه مربوط به روال کار سازمان را به جمع تقدیم می‌کند. ماده 99 اشعار می‌دارد: «دبیر کل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که بعقیده ...

مقدمه جنگ جهاني دوم، با حمله آلمان به لهستان در اول سپتامبر 1939 برابر با دهم شهريور 1318 شروع شد. دولتهاي فرانسه و انگليس که با لهستان قرارداد نظامي داشتند، به نفع لهستان وارد پيکارشده و به دولت آلمان اعلان جنگ دادند. به اين ترتيب در همه

پروژه تحقیق درسی بررسی تفصیلی مسائل حقوق بین المللی چکیده : یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از ...

منظور از مداخله بشر دوستانه صرفاً دخالت هايي است که درآنها از نيروي نظامي استفاده شده است ، يعني مداخله باتوسل به زور. بر اين اساس مداخله بشر دوستانه عبارت است از : دخالتي که با استفاده از زور در جهت جلوگيري از نقض گسترده حقوق بشر انجام مي شود که با

چکیده : منظور از مداخله بشر دوستانه[1] صرفاً دخالت هایی است که درآنها از نیروی نظامی استفاده شده است ، یعنی مداخله باتوسل به زور. بر این اساس مداخله بشر دوستانه عبارت است از : دخالتی که با استفاده از زور در جهت جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر انجام می شود که با تجاوز که کاربرد نیروی مسلح بوسیله یک کشور علیه حاکمیت ،تمامیت ارضی یا اسقلال سیاسی کشوری دیگر یا کاربرد آن از دیگرراه ...

پیشگفتار: رساله حاضر ، گامی است در تداوم گامهایی که در جهت شناخت یکی از مهمترین مسائل خاورمیانه برداشته شده است.موضوعی که با سابقه ای در حدود نیم قرن به عنوان یکی ازمناقشه برانگیزترین مسائل منطقه خاورمیانه و جهان ، مطرح می باشد . محققین و کارشناسان از زوایای مختلفی به بررسی ابعاد متنوع این موضوع پرداخته اند و هرکدام ،علل و دلایل ناکامی طرحهای صلح میان اسرائیل و فلسطین را از ...

«ديوان بين‎ المللي دادگستري» نام انگليسي :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسيس: 1946 وضعيت حقوقي: رکن قضايي اصلي سازمان ملل متحد سازمان : رکن اصلي قضائي سازمان ملل متحد ديوان دادگستري بين المللي است که مقر آن در لاهه پايتخت هند اس

سازمان : رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که ...

از بعد از جنگ جهاني اول تعداد ??? تحريم اقتصادي اعمال شده است که ??? مورد آن توسط امريکا صورت گرفته است[?]. تحريم اقتصادي به عنوان يکي از روش‌هاي غير دوستانه و بدون اعمال زور است که اصولا عليه کشورهاي متخلف از تعهدات بين‌المللي مطرح مي شود که به طور

از بعد از جنگ جهانی اول تعداد ۱۸۳ تحریم اقتصادی اعمال شده است که ۱۴۰ مورد آن توسط امریکا صورت گرفته است[۳]. تحریم اقتصادی به عنوان یکی از روش‌های غیر دوستانه و بدون اعمال زور است که اصولا علیه کشورهای متخلف از تعهدات بین‌المللی مطرح می شود که به طور یکجانبه، چندجانبه یا دسته جمعی اعمال می شود. تحریم اقتصادی در حقوق بین الملل وسیله‌ای برای فشار به کشور متخلف است تا به رعایت ...

فصل اول- کليات: بند اول- اساسنامه صندوق و ماهيت حقوقي آن: سند تاسيس صندوق بين‌المللي پول معاهده‌اي است که تحت عنوان موافقت‌نامه[1] در دسامبر 1945 به وسيله 29 دولت که روي هم‌رفته 80% سهام اوليه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول