مقاله مشخصات اجرایی تجهیزات و مراحل آزمایش واکسن

Word 84 KB 34992 29
مشخص نشده مشخص نشده شیمی - زیست شناسی
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 •  

  اسامی استفاده شده و ارائه مطالب در این نشریه اشاره به توضیح هیچ عقیده ای در سهم سازمان جهانی بهداشت با نظریه وضعیت قانونی کشوری، قلمرویی، شهری یا محلی یا مستولینش، یا با نظر به تحدید حدود مرزها یا خطوط مرزی ندارد. خطوط نقطه چین روی نقشه ها نمایانگر خطوط مرزی تقریبی هستند که ممکن است هنوز موافقت کامل وجود نداشته باشد.

  ذکر شرکت های مشخص یا تولیدات تولید کنندگان مشخص اشاره به این ندارد که آنها مورد تاییدند یا توسط سازمان جهانی بهداشت در ترجیح به دیگران با طبیعت مشابه که ذکر نشده اند، توصیه می شوند. خطاها و حذفیات مستثنی شده است، نام محصولات اختصاصی با نوشتن اولین حرف نام با حروف بزرگ مشخص شده است.

  سازمان جهانی بهداشت اینکه اطلاعات حاوی این نشریه کامل و صحیح است را تضمین نمی کند و مسئول هرگونه خسارات وارده ناشی از استفاده از آن نخواهد بود.

        ii

   .1مقدمه:

  1.1 سردخانه ها و اتاق های انجماد

  سردخانه ها و اتاقهای انجماد به طور معمول برای نگهداری واکسنها در سطح ملی یا تقریباً ملی برای طول زمان چندین ماه استفاده می شود. اگر سردخانه یا اتاق انجمادی قادر به کار نباشد، خدمات مصونیت سازی (ایمن سازی) تمام کشور ممکن است در خطر قرار بگیرند. بنابراین تجهیزات باید تا بالاترین استانداردهای در دسترس، مشخص شده، نصب شده و نگاهداری شود.

  این سند، مشخصات برای واحدهای اولیه و به اندازه کافی بزرگ با ظرفیت در حدود 40 متر مربع را به صورت مختصر ارائه می کند. (این مشخصات) اتاقهای انجمادی که به طور قابل توجهی بزرگتر هستند فقط باید با مشورت با یک متخصص سرمایش تعیین مشخصات شوند.

  2. 1 توصیف تجهیزات

  مشخصات اجرایی ارائه شده در این سند برای انواع اتاقهای مناسب برای نگهداری واکسن ها در زیر به کار می رود:

  E1/ CR              سردخانه‌ها ( +8C تا +2C)

  E1/ FR   اتاقهای انجماد ( -15C تا -25C)

   

  -2 چگونگی خرید و نگاهداری سردخانه ها و اتاقهای انجماد

  برخلاف تجهیزات زنجیره ای سرمایش دیگر، سردخانه ها و اتاقهای انجامد با منظور قبلی ساخته می شود و باید در مکان مخصوص اجزا به یکدیگر متصل گردیده و شروع به کار نماید. خریدار برای انتخاب فضایی برای اتاق و برای آماده سازی ان فضا طوری که  آن را برای نصب مناسب نماید، مسئول می باشد. ساختمانی که سردخانهرا در بر می گیرد باید در دسترس و در شرایطی خوب باشد، باید پرداخت مناسب و تهویه کافی داشته باشد و باید تغذیه الکتریکی صحیحی داشته باشد.

  مراحل درگیر در خرید و به کار اندازی یک سردخانه در زیر خلاصه می شود:

  برای جزئیات بیشتر به who/ V&B/02.34: توصیه برای ایجاد یا تصحیح مخازن واکسنهای ابتدایی یا متوسط و منابع مرتبط دیگر مراجعه کنید.

  تصمیم گیری برای مکان و ظرفیت: برای مکان و ظرفیت مورد نیاز سردخانه (ها) و انجماد (ها) تصمیم گیری کنند. فضا (ها) یی را که می خواهید تجهیزات در آنجا نصب گردد را انتخاب کنید.

  لیست نهایی تولید کنندگان: با تولید کنندگان سردخانه تماس بگیرید و تصدیق کنید که کدام یک قادر به فراهم کردن، نصب، راه اندازی و خدماتی رسانی سردخانه ها و اتاق های انجماد مطابق با مشخصات حاضر هستند. فهرست مناقصه ای از حداقل سه (3) شرکت تهیه کنند. اگر چه Who تولید کننده خاصی را تایید نمی کند، فهرستی از تولید کنندگان با تجربه مرتبط در سند who/EPI/V&B/00.13: صفحات اطلاعات تولید (ویرایش 2000)

  انجام دهندگان مناقصه را دعوت کنید: اسناد مناقصه را با ارجاع به مشخصات مدل شامل در سند حاضر آماده کنید، و انجام دهندگان مناقصه را دعوت کنید. همزمان انجام دهندگان مناقصه ممکن است برای است برای ژنراتورهای (مولدهای) رزرو و اگر که مورد نیاز است دعوت شوند.د راهمنایی برای تشخیص و خرید ژنراتور ها (مولدها) در سند who/ EPI/V&B/00.13: صفحات اطلاعات تولید (ویرایش 2000) ارائه شده است.

  قرارداد سفارش تنظیم کنید: مناقصه ها را دریافت و ارزیابی کنید. بر روی یک برنامه نصب به توافق برسید و با تولید کننده برنده قرارداد سفارش تنظیم کنید.

  مکان مخصوص را آماده کنید: فضایی را برای سردخانه مطابق با نیازهای تولید کننده و راهنمایی های تنظیم شده در سند who/ EPI/V&B/02.34: توصیه برای ایجاد یا تصحیح مخازن واکسنهای ابتدائی یا متوسط، آماده کنید.

  نظارت کنید: بر مراحل نصب نظارت کنید و راه اندازی و آموزش کاربر را سرپرستی کنید.

  مداوماً کنترل کنید: بر مراحل نصب نظارت کنید و راه اندازی و آموزش کنرتل کنید و موثر بودن قرارداد نگهداری را مداوماص کنترل کنید.

  تجدید قرارداد کنید: مطمئن شوید که قرارداد نگاهداری بعد از تاریخ انقضای قرارداد اولیه تجدید شده است.

  3. چگونگی استفاده از این سند

  مراجعه های متقابل (مراجعه از فهرستی به فهرست دیگر) زیادی بین عبارت های استاندارد و مشخصات زیر وجود دارند. به منظور پرهیز از اغتشاش، کاربران باید هرگونه عبارات یا انتخاب های غیرقابل استفاده را حذف کنند. اما نباید مقادیر عبارات را تغییر دهند.

   

   

 • فهرست:

  اختصارات

   

  1. مقدمه

   

   

  1.1 سردخانه ها و اتاق های انجماد

   

   

  1.2 توصیف تجهیزات

   

  2. چگونگی خرید و نگاهداری سردخانه ها و اتاقهای انجماد

   

  3. چگونگی استفاده از این سند

   

  4. سردخانه هایی که درجه حرارت 2C+ تا +8C کار می کنند

   

  5. اتاقهای انجمادی که در درجه حرارت -15C تا -25C کار می کنند

   

  ضمیمه 1: نشان CFE- free

   

  ضمیمه 2: جزئیات مکان برای سردخانه و اتاق انجماد

   

  منبع:

  ندارد.

بخش واکسنها و زیست شناسی با سپاس از بخشایش کسانی که حمایتهای مالی نامشخص شان که استخراج این سند را ممکن ساخت. این مدل بخشی از مجموعه های زیر است: E1: مشخصات اجرایی تجهیزات برای سردخانه ها و اتاق های انجماد E2: مشخصات اجرایی تجهیزات برای موتور سیکلت ها E3: مشخصات اجرایی تجهیزات برای یخچال ها و فریزرها E4 و E11: مشخصات اجرایی تجهزیات برای ظروف عایق شده E5: مشخصات اجرایی تجهیزات ...

آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه ها 1- هدف هدف از تدوین این استاندارد، تعیین آئین کار پیشگیری و مقابله با نشت گاز آمونیاک در سردخانه های ثابت می باشد. 2- دامنه کاربرد این استاندارد در مورد سردخانه های ثابت که از گاز آمونیاک به عنوان شاره سرمازا استفاده می کنند، کاربرد د ارد. 3- تعاریف در این استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار برده می شود: 3-1- ...

برای آغاز یک زندگی سالم، مسلماً چیزی جز سلامت و صحت طرفین ملاک نیست.به همین منظور، عروس و داماد با مراجعه به محضر از انجام پاره‌ای آزمایشات مطلع می‌شوند. محضر، زوجین را با معرفی‌نامه عکس‌دار مهرشده به آزمایشگاه می‌فرستد. آزمایشات مربوطه شامل : ۱- آزمایش عدم اعتیاد از هر دو نفر؛ اعتیاد به عنوان یک معظل اجتماعی است و تأثیرات سویی که بر ادامه یک زندگی دارد مورد توجه ویژه قرار گرفته ...

تاريخچه شرکت ماديران معرفي گروه ماديران: گروه ماديران با بيش از چهل و دو سال سابقه از بزرکترين پيشگامان صنعت انفورماتيک و اداري ايران و خاورميانه است. مرکز ماشينهاي اداري ايران در سال 1343 تاسيس شده است و با واردات ماشينهاي اداري SH

مقدمه دستگاه هاي الکتريکي امروزه بخش وسيعي از صنعت را بخود اختصاص داده‌اند و هر روز بر تعداد آنها افزوده مي‌گردد. هر روزه علاوه بر افزايش کمي، تعداد دستگاه هاي، از لحاظ کيفيت کاري و حساسيت ودقت در انجام کار روزبه‌روز بهتر شده و قابليت‌هاي انجام

تاریخچه شرکت تولید‌دارو در سال 1334 کارخانه تولید دارو در زمینی به مساحت حدود 78 هزار مترمربع زیربنا، با سرمایه‌ای معادل 20 میلیون ریال در جنوب فرودگاه مهرآباد ساخته شد. پس‌از نصب ماشین‌آلات مورد نیاز و صدور پروانه‌ای تأسیس و بهره‌برداری، قرار گرفت و در اردیبهشت ماه سال 1337 رسما افتتاح شد. فعالیت کارخانه ابتدا با 50 کارگر، کارمند و تکنسین و دکتر داروساز به‌ تهیه25 قلم محصولات ...

رویون ژانگ و پیتر – اکس – ما این فصل شامل روش های جدید آماده سازی داربست های پلیمر زیست تخریب پذیر مصنوعی ازمحلول های پلیمر از طریق جداسازی فاز است. همچنین قراردادهای مختلف ساخت داربست های بسیارمتخلخل مرتبط با فرآیندهای مختلف جداسازی فاز را دربر می گیرد. بلورینگی حلال در محلول پلیمرموجب جداسازی فاز مایع – جامد می گردد. اسفنج بدست آمده در اثر فرآیند جدا سازی فاز مایع – جامد دارای ...

چکیده این مقاله سیستم‌های اطلاعات مدیریت MIS را پوشش می‌دهد. از آنجا که MIS ترکیبی از سه پدیده سیستم، اطلاعات و مدیریت می‌باشد ابتدا این موارد را بررسی میکند. به علت تأثیرات قابل توجه سیستمهای اطلاعاتی بر روی MIS مبحث دیگر مقاله، درباره آن می‌باشد. متخصصان اطلاعاتی شامل تحلیل‌گر سیستمها، مدیران پایگاههای داده، متخصصان شبکه، برنامه‌نویس‌ها و اپراتورها در قسمت بعدی بررسی شده است. ...

اعمال اصلاحاتی در پوسته ساختمان، تجهیزات HVAC و سیستم‌‌های روشنایی و همچنین روش‌های راهبردی و نگهداری در این فهرست پیشنهاد شده بودند.در این فهرست، تکیه بسیاری بر روی ساختمان‌های صنعتی و همچنین ملاحظات عمومی HVAC شده بود.این فهرست در زمان خود به دلیل ملاحظات انرژی آن دوران، با استقبال بسیار مناسبی روبه‌رو شد. تکیه بسیار بر روی ساختمان‌های صنعتی و همچنین ملاحظات عمومی موجود در آن ...

مقدمه هوایی که از آن تنفس می‌کنیم مملو از موجودات بسیار ریز است که با باد به حرکت درمی‌آیند. قارچ‌ها، باکتریها، ویروسها و گیاهان برای انتقال گرده‌های خود به مناطق دیگر از باد کمک می‌گیرند. در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی، این ذرات می‌توانند چه در تهیه کشت خالص و چه در فرآیند تولید قارچ خوراکی خلل وارد نمایند. به طور کلی منابع اصلی آلاینده محیط کشت عبارتند از 1. محیط اطراف 2. ظروف ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول