تحقیق جرایم علیه عفت و منافع اخلاقی(زنا.قوادی.فساد و فحشا)

Word 52 KB 35538 25
مشخص نشده مشخص نشده الهیات - معارف اسلامی - اندیشه اسلامی
قیمت قدیم:۱۰,۱۵۰ تومان
قیمت: ۷,۵۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • چکیده :

  قوادی به معنای رساندن زن و مرد به یکدیگر به منظور ارتکاب عمل منافی عفت به کار می رود که از گذشته های دور تاکنون دامنگیر جوامع بوده است . این جرم از حد یک بزه سازه و جزئی فراتر رفته و به جرم سازمان یافته و بحران بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که قاچاق زنالن و دختران و تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد . در این مقاله پس از تحریف و تبیین جرم قوادی و زنا به بررسی ابزارها و شیوه های معمول و جدید قوادی امروزی پرداخته می شود و قوانین جزائی موجود مورد تحلیل و ارزیابی مواقع شده و پیشهادهای مناسب حقوقی ارائه گردیده است .

  نتایج این مقاله نشان دهنده قوانین جزائی موجود علاوه بر نقصان کلی به لحاظ تاثیر عنصر جنسیت و تفاوت مجازات و مراحل ارتکاب جرم ، در مهار این بحران ناتوان است و برای مبارزه با این پدیده مجرمانه ، باید قانون مناسب جزائی تدوین شود که بتواند آرامش اجتماعی ، تامین عداللت ، اصلاح مجرم و کاهش جرائم را تضمین نماید .

  واژگان کلیدی : زنا ، قوادی ، قیادت ، جرم ، مجازات ، خلاء قانونی ، قانون جزائی .

   

   

   

   

   گفتار نخست : موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

  موضوع جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی عبارتست است از حیثیت ، اعتبار ، آبروی فردی و خانوادگی اشخاص ، که از نظر اکثریت افرادی که در یک جامعه معین زندگی می کنند . رعایت آنها الزامی است و عرف و قانون از این ارزش ها با واژه های عصمت ، عفت و اخلاق جنسی یاد می کند . رعایت و حرمت حیثیت و اعتبار افراد که با منطق و شعور اجتماعی انسان ها منطبق است . الزامی و بر این اساس است که هر رفتاری که مغایر با اینگونه ارزش های معتبر اجتماعی باشد ، به عنوان جرم علیه عفت و اخلاق عمومی مستحق تعقیب و مجازات خواهد بود .

  گفتار دوم : مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی :

  برخی از مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در قوانین جزایی ایران ، در زمره حدود جا می گیرند و بعضی دیگر نیز در زمره تعزیرات هستند . آن دسته از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی که در زمره حدود ( مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است ) قرار دارند عبارتند از : زنای مرد مجرد ، زنای مرد متأهل ، زنای به عنف و اکراه ، زنا با محارم نسبی ، زنا با پدر ، لواط ، تفیذ ، مساحقه و ...

  هر یک از موارد فوق دارای مجازات هایی هستند ، مثلاً مجازات زنای مرد مجرد یا زن مجرد 100 ضربه تا زیانه است یا مجازات زنای به عنف و اکراه برای زانی اکراه کننده مرگ است ، یا زنا با محارم نسبی یا زن با زن پدر کیفر اعدام را در پی خواهد داشت .

  اما ان دسته از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی که در زمره تعزیرات ( مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص نشده است ) قرار دارند عبارتند از رابطه نامشروع جسمی ، روابط نامشروع لفظی ( بگو بخندهایی که از دیدگاه فقهی مفاکهه نامیده می شود ) ، تظاهر به عمل حرام در معابر و اماکن عمومی ، بدحجابی ، دایر کردن مرکز فساد و فحشاء یا اداره کردن آنها ، اشویق مردم ، به فساد و فحشاء ، مداخله ناروا در بعضی اشیای مضربه اخلاق و عفت عمومی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص با استفاده از تلفن یا سایر دستگاههای مخابراتی .

  مجازات های این دسته از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ، از مجازات های حدی ، خفیف تر و سبک تر هستند ، مثلاً مجازات روابط نامشروع خفیف تر و سبک تر تا 99 ضربه تازیانه است .

  گفتار سوم : جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی :

  1-3- زنا : زنا به رابطه جنسی میان زن و مردی بدون وجود رابطه زوجیت میان آنها گفته می شود . مردی که مرتکب زنا شده است را زانی وزن زناکار را زانیه می گویند . در تمدن های بزرگ گذشته نظیر ایران باستان ، روم ، یونان ، شبه جزیزه عربستان در دوره پیش از اسلام ، برای زنا تعاریف ، تعابیر و حدود متفاوتی وجود داشته است . امروزه نیز در فرهنگ ها و ادیان و ملل مختلف برخوردهای متفاوتی با رابطه جنسی خارج از ازدواج می شود .

   

  در تعریف فقهی : زنا به نزدیکی بین زن و مرد بدون ازدواج اطلاق می شود . یعنی مرد و زن نامحرمی بی انکه عقدا دائم یا موقت بخوانند یا مرد و زنی که با هم محارم هستند با هم نزدیکی نمایند . اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد به ان زنا نمی گویند . بنابراین هر چند لمس و یا دیدن بدن دختر نامحرم است اما حکم زنا را ندارد و حد زنا جاری

  نمی شود . [1]در اسلام زنا از گناهان بزرگ است و در شریعت ممنوع گشته است .

  در قرآن نیز آیاتی وجود دارد که شأن نزول آنها درباره تحریم زنا می باشد که به طور خاص می توان به [2]سوره نساء آیات 25-24-22-16-15

  « واللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم فان شهدوا فامسکو هن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلاً » ( سوره نساء – آیه 15)

   

  « و اللذان یاتیانها منکم فانوهما فان تاباواصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان تواباً رحیما »

  ( سوره نساء – آیه 16)

  و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می شوند آزارشان دهید پس اگر توبه کردند و دستکار شدند از آنان صرفنظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر مهربان است .

  - و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود در  اورده اند نکاح مکنید مگر آنچه که پیشتر رخ داده است . چرا که آن زشتکاری و مایه دشمنی و بد راهی بوده است ( سوره نساء – آیه 22 )

  - و زنان شوره دار ( نیز بر شما حرام شده است ) به استثنای زنانی که ملک آنان شده اید این فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این ( زنان نام برده ) برای شما حلال است که ( زنان دیگورا ) به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانی را که متعه کرده اید مهرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدهید و بر شما گناهی نیست که پس از مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلماً خداوند دانای حکیم است .

  - سوره مائده آیه 5 [3]

  امروز چیزهایی پاکیزه برای شما حلال شده و ( همچنین ) طعام اهل کتاب ، برای شما حلال است ، و طعام شما برای آنها حلال و نیز زنان پاکدامن از مسلمانان ، و زنان پاکدامن از اهل کتاب ، حلالند ؛ هنگامی که مهر انها را بپردازید و پاکدامن باشیبد . نه زناکار و نه دوست پنهانی و ناشمروع گیرید و کسی که انکار کند آنچه را باید به ان ایمان بیاورید اعمال او تباه می گردد و در سرای دیگر از زیانکاران خواهد بود .

  - سوره اسراء آیه 32

  و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهی است .

   

   

   

  - سوره نور آیات 8، 3، 2

  هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید ، و نباید رأفت و محبت کاذب نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود ، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید ! و باید گاهی از مومنان مجازاتشان را مشاهده کنند ( سوره نور – آیه 2)

   

  مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند ، و زن زناکار را ، جز مرد زناکار یا مشرک ، به ازدواج خود در نمی اورد ، و این کار بر مومنان حرام شده است .

  ( سوره نور – آیه 3)

  - سوره فرقان آیه 68[4]

  و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند ، و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز بحق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر کس چنین کند مجازات سختی خواهد بود . در فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامی احادیث و روایات بسیاری در باب تحریم نا و آثار سوء زنا بر جامعه وجود دارد . امام رضا نیز در باب آثار سوء زنا بر جامعه اینگونه گفته است : زنا ، به علت مفاسدی که در بر دارد مانند : قتل نفس ، از بین رفتن و مخدوش شدن اصل و نسب ، ترک تربیت کودکان ، تباه شدن موضوع ارث و میراث و امثال این مفاسد ، حرام شده است .

   

  در قرآن سوره نور آیات 2 الی 9 درباره مجازات زناکار و شرایط اثبات گناه و شرایط اثبات بی گناهی ، مطالبی بیان شده است . به هر زن زناکار و مرد زناکاری صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز باز پسین ایمان دارید در کار دین خدا نسبت به آن دو دلسوزی نکنید و باید گروهی از مومنان در کیفر آن دو حضور یابند (2) - و کسانی که نسبت زنا شوهر دار می دهند سپس چهار گواه نمی آورند هشتاد تازیانه به انان بزنید و هیچ گاه شهادتی از آنها نپذیرند و اینانند که خود فاسقند (4) مگر کسانی که بعد از آن ( بهتان ) توبه کرده و به صلاح آمده باشند که خدا البته آمرزنده مهربان است (5) و کسانی که به همسران خود نسبت زنا می دهند و جز خودشان گواهانی دیگر ندارند هر یک از آنان باید چهار بار سوگند یاد کنند که او قطعاً از راستگویان است (6) و گواهی در دفعه پنجم این است که شوهر بگوید لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد( 7) و از زن کیفر ساقط می شود در صورتی که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که شوهر او جدا از دروغگویان است(8) و ( گواهی ) پنجم آنکه خشم خدا بر او باد اگر شوهرش از راستگویان

  باشد(9) .

 • فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  دهخدا ، جلد 38، ص 542

  قانون مجازات اسلامی

  قانون جرائم رایانه ای

  فصلنامه کتاب زنان ، شماره 21، محمدی و عبدالعلی

  وب گاههای مراجع عظام

   

جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي چکيده: در اين مقاله، بخشي از قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏اي از مرتکبين و قربانيان آن جرائم را زنان و جوانان تشکيل مي‏دهند. در اين راستا ضمن تحليل حقوقي مواد قانوني، موضو

چکیده: در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است. شایان ذکر است ...

جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي چکيده: در اين مقاله، بخشي از قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏اي از مرتکبين و قربانيان آن جرائم را زنان و جوانان تشکيل مي‏دهند. در اين راستا ضمن تحليل حقوقي مواد قانوني، موضو

در هيچ يک از نظامهاي کيفري باستاني اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها مستقيما و صراحتا پيش بيني نشده است. در قوانين بابل و هيتي يا هيتيت، براي يک سلسله افعال و ترک افعال، بدون بدست دادن تعريفي از آنها مجازاتهايي در نظر گرفته شده است. اما پاره اي از نو

در هیچ یک از نظام های کیفری باستانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مستقیما و صراحتا پیش بینی نشده است. در قوانین بابل و هیتی یا هیتیت، برای یک سلسله افعال و ترک افعال، بدون بدست دادن تعریفی از آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. اما پاره ای از نویسندگان معتقدند که با توجه به احصا جرایم در قوانین مزبور اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها به طور ضمنی در آنها پذیرفته گردیده است، ...

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان ...

طرح امنيت اجتماعي‌‌؛ موافقان و مخالفان خبرگزاري فارس: گروهي ديگر از مخالفان اذعان داشته‌اند که با برخوردهاي تند و خشن نمي‌توان به مقابله با يک پديده فرهنگي اجتماعي پرداخت. در جواب اين گروه لازم است از آنان بپرسيم که چه کسي ادعا کرده است که باتندخو

بسیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند. براساس ادعای آنان ، قوانین حقوِ جزای عثمانی ، احکام حقوِ جزای اسلام را تغییر داده اند.مثلاً در ...

مقدمه قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) ...

زنای به عنف زنای به عنف شدیدترین مصداق جرایم جنسی غیرکشنده است که علیه شخص ارتکاب می‌یابد. حداکثر مجازات این جرم، حبس ابد است. این بخش از قانون توسط قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب سال 1994 اصلاح شده است. عنصر مادی عنصر مادی زنای به عنف هنگامی تحقق می‌یابد که مردی با مردی [دیگر] یا زنی بدون رضایت وی، مقاربت جنسی داشته باشد. قانون جرایم جنسی مصوب سال 1956 تبصره 1 از ماده 1 ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول