دانلود پروژه سیستم انبارداری شرکت رنگین گچ میانه

Word 82 KB 5387 12
مشخص نشده مشخص نشده پروژه مالی
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • حقوق و دستمزد

  هزینه دستمزد اساساً متشکل از مبالغ پرداختی به کارکنان به صورت ساعت کاری، دستمزد روزانه یاهفتگی و حقوق ماهانه می باشد. هزینه دستمزد شامل بسیاری از عوامل هزینه از قبیل: حقوق پایه، اضافه کاری، فوق العاده های اضافه کاری در روزهای تعطیلی و تعطیلات رسمی، حق نوبت کاری، پاداش، بیمه های اجتماعی سهم کارفرما و غیره می باشد. بنابراین جمع هزینه های دستمزد پرداختی به کارکنان بابت یک روز کاری شامل برخی یا تمامی هزینه های فوق می شود.

  کارت حضور و غیاب:

  نحوه کنترل ساعت کار پرسنل واحد تجاری با توجه به کارتهای ساعت زنی و در بعضی از شرکتها به صورت دستی توسط پرسنل نگهبانی شرکت انجام می پذیرد.

  در شرکت چاپ و نشر حضور و غیاب کارکنان به دلیل اینکه تعداد پرسنل کم می باشد به شیوه دوم ثبت می شود و ساعت کار کارکنان در آخر هر ماه توسط قسمت اداری محاسبه گردیده و بدین ترتیب ساعات اضافه کاری و تعطیل کاری و یا غیبت و کسری کار معین شده و تحویل قسمت مالی شرکت می شود.

   برای محاسبه لیست حقوق و دستمزد حسابدار ابتدا اطلاعات دریافتی را در قسمت سیستم اطلاعات ورودی ثبت و محاسبه نموده و در آخر مبلغ خالص پرداختی به هر یک از پرسنل را مشخص می کند.

   

  نمونه کارت حضور و غیاب و حکم پرسنلی

  این کارت شامل 4 ستون می باشد ستون ردیف، ستون نام و نام خانوادگی ، ستون ساعات ورود و خروج و ستون امضاء . و به این صورت است که پرسنل هنگام ورود به شرکت در این دفتر که در قسمت نگهبانی شرکت می باشد ساعت ورود خود را ثبت و هنگام خروج ساعت خروج خود را ثبت کرده و آن را امضاء می کنند.

  منظور از مزایای مستمر کلیه مبالغی است که در طی سال به صورت مداوم به پرسنل پرداخت می شود که شامل: حقوق پایه، حق مسکن، حق اولاد، پایه سنواتی و خواربار می باشد.

  حقوق پایه: مبلغی است که در حکم پرسنلی کارمند یا کارگر به عنوان حقوق پایه تعیین و بین کارفرما و کارگر یا کارمند توافق گردیده و به صورت ماهیانه و مستمر پرداخت می شود. طبق قانون کار حداقل حقوق دریافتی در سال 85 برای کارگران 000/500/1 ریال میباشد.

  حق مسکن: یکی دیگر از مزایای مستمر است که در حکم پرسنلی به صورت مستمر درج می شود و مبلغ آن در سال 85 طبق قانون کار 000/100 ریال می باشد.

  حق اولاد: یکی دیگر از مزایای مستمر می باشد که برای حداکثر 2 فرزند پرداخت می شود. و طبق قانون کار و تأمین اجتماعی به پرسنلی تعلق می گیرد که حداقل 720 روز سابقه پرداخت بیمه داشته باشند و مبلغ آن برای هر فرزند سه برابر حداقل حقوق روزانه می باشد. حق اولاد مشمول بیمه نمی شود.

  پایه سنواتی: یکی دیگر از مزایای مستمر است که به پرسنلی پرداخت می شود که از تاریخ استخدام آنها یکسال تمام گذشته باشد و مبلغ آن در سال 85 ماهانه 500/37 ریال می باشد.

   

  خواروبار: یکی دیگر از مزایای مستمر است که به پرسنل پرداخت

  می شود.

   

  ب) مزایای غیر مستمر:

  همان طور که از اسم آن مشخص است استمرار نداشته و ممکن است در طی سال فقط چند بار وجود داشته باشد یا تمام سال هم وجود داشته باشد . مزایای غیر مستمر شامل: روزهای کارکرد، اضافه کار عادی، اضافه کار تعطیلی، ایاب و ذهاب ، مرخصی بدون حقوق ، مساعده ، غیبت، معوقه ماه قبل، کسورات متفرقه، ح مسئولیت، پاداش، مطالبات، نوبت کاری، حق شیفت و فوق العاده مأموریت.

  روزهای کارکرد: روزهای کارکرد بر اساس روزهایی است که یک شخص در شرکت حضور داشته و به فعالیت مشغول بوده و توسط قسمت اداری ارائه می گردد. اگر شخص غیبت داشته یا مرخصی بدون حقوق رفته یا مرخصی استعلاجی داشته باشد از روزهای کارکرد کسر می گردد و حقوق مستمرد بر اساس آن حساب می شود. مثلاً اگر کسی در طی یکماه 27 روز کارکرد داشته باشد و 3 روز غیبت داشته باشد حقوق پایه و سایر مزایای مستمر آن براساس 27 روز کارکرد آن محاسبه می شود یعنی :

  خواربار ، حق اولاد ، حق مسکن، پایه سنواتی، حقوق پایه

       27

                30

  اضافه کار عادی: مزایای غیرمستمری است که اگر پرسنل در طی یکماه مازاد بر 176 ساعت کار کنند اضافه کار عادی حساب می شود و نحوه محاسبه آن به صورت زیر می باشد:

                              پایه سنواتی + حقوق پایه

  176 یا 220 (ساعت)

   

   

      نرخ اضافه کار عادی = 140%

           

  اضافه کار تعطیلی: اگر پرسنل در روزهای تعطیلی کار کنند اضافه کار تعطیلی گفته می شود که نرخ آن به صورت زیر محاسبه می شود:

                              پایه سنواتی + حقوق پایه

  نرخ اضافه کار تعطیلی = 180%

                176 یا 220 (ساعت)

  در بعضی از شرکتها و موسسات اضافه کاری چه عادی و چه تعطیلی باشد همان 140% را پرداخت می کنند.

   

  ایاب و ذهاب: یکی از آیتم های غیرمستمر است که به حقوق پرسنل اضافه

  می شود. به عنوان مثال در شرکت چاپ و نشرمقرر شده است که روزی 300 تومان به پرسنل بابت ایاب و ذهاب داده شود . که در طی یکماه بر اساس روزهایی که در شرکت حضور داشته اند پرداخت می شود.

  مرخصی بدون حقوق : یکی از آیتم های غیرمستمری است که از روزهای کارکرد شخص کسر می گردد.

   

  مساعده: پولی است که کارگر یا کارمند دریافت می کند و از اولین حقوقی که دریافت می کند کسر می گردد و به عنوان یکی دیگر از مزایای غیرمستمر

  می باشد.

   

  غیبت: در این شرکت به ازای هر روز غیبت 2 روز از حقوق شخص کم

  می شود و مبلغ آن به صورت زیر محاسبه می شود:

                                                                                        

  پایه سنواتی+ حقوق پایه

   

  مبلغ بدست آمده از حقوق فرد کسر می شود = روزهای غیبت  

                                                                                                    30

  به عنوان مثال اگر شخصی در طی یکماه 2 روز غیبت کرده باشد و ماهیانه 000/150 تومان حقوق پایه و پایه سنواتی آن 000/30 تومان باشد به صورت زیر محاسبه می شود:

                                                                              000/30 + 000/150

  000/24 = 4

                      30

  یعنی از حقوق فرد مبلغ 000/24 تومان بابت غیبت کسر می شود.

  معوقه ماه قبل: اگر شخصی در ماههای قبل باید مبلغی را دریافت می کرده ولی به علت از قلم افتادن یا اشتباه حسابدار دریافت نکرده است و یا به هر علت دیگر در این صورت حسابی به نام معوقه ماه قبل در لیست حقوق و دستمزد ایجاد می شود و به عنوان آیتمی است که به حقوق شخص اضافه می شود و مالیات پذیر نیست.

  کسورات متفرقه: اگر شخصی در طی یکماه بدهی هایی برای خودش ایجاد کرده باشد به عنوان مثال کار اشتباهی انجام داده باشد و باعث ضرر و زیان شرکت شود این ضرر و زیان به صورت کلی یا اقساطی از حقوق فرد کم می شود.

  حق مسئولیت: حق مسئولیت جزء آیتم هایی است که به حقوق شخص اضافه می شود اگر شخصی در یک پستی قرار دارد و به دلیل اینکه در آن پست یک مسئولیتی را برگردن دارد باید مبلغی را دریافت کند . مثلاً در شرکت چاپ و نشر مدیر چاپ که کار چاپ را انجام می دهد و مسئولیت کلیه امور چاپ را برعهده دارد مبلغی را به عنوان حق مسئولیت دریافت می کند.

  پاداش: معمولاً مبالغی که به عنوان تشویق و یا به مناسبتهای مختلف به کارمندان و یا کارگران پرداخت می شود و یکی دیگر از مزایای غیرمستمر می باشد. مثلاً پاداش حسن انجام کار.

 • فهرست:

  ) مقدمه
  2) تاریخچه انبارداری در شرکت رنگین گچ وهدف از تشکیل سیستم انبارداری
  3) وظایف خریدار در موقع تحویل کالا
  4) وظایف انبارداردر موقع تحویل گرفتن وتحویل دادن
  5) فرمهای مورد نیاز برای فعالیتهای انبارداری
  6) امضاء های مورد نیاز در شرکت
  7) روشهای استفاده شده در حسابداری برای عملیات انبارداری
  8) انبارهای مورد نیاز در شرکت
  9) چارت سیستم عملیات انبار داری
  10) نتیجه گیری


  منبع:

  ندارد.
   

تاریخچه فعالیت شرکت 1- کلیات: شرکت پیشگامان چاپ و نشر در سال 1374 به صورت شرکت تعاونی تأسیس شده و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شیراز به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در شیراز – کیلومتر 15 جاده سپیدان (دو کوهک) – کیلومتر 3 جاده شهر جدید صدرا واقع است. 2- فعایت اصلی شرکت: موضوع فعالیت شرکت در زمینه انواع چاپ بر اساس ماده یک آئین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای ...

فصل اول مقدمه در سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف به دلیل وجود حجم بالای خریدها و گردش کالا نیاز به سیستم انبارداری جزء ملزومات اساسی مدیریت گردش کالا می باشد. بدین لحاظ و به منظور مدیریت مطلوب انبار نیاز به ضوابط و معیارهای انبارداری می‌باشد اما انبار به دلایل مختلفی برای موسسات و مراکز تجاری – صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد که اهم آنها عبارتند از: ارزش بالای سرمایه در گردش ...

اطلاعات پایه امکان تعریف انواع انبار و موقعیت و مشخصات آنها امکان تعریف انباردار ها و مشخصات شخصی و شغلی آنها امکان تعریف انواع واحدهای شمارش کالا امکان تعریف انواع طبقات کالا و تخصیص یک کالا به طبقات مختلف امکان کدگذاری کالاها (امکان تعریف کدکالا در سه سطح گروه ، زیرگروه و سریال کالا) امکان تعریف مکان‌های نگهداری کالا در انبار ، همچون قفسه ، ردیف و .... امکان تعیین کالا های ...

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار اطلاعات پایه امکان تعریف انواع انبار و موقعیت و مشخصات آنها امکان تعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آنها امکان تعریف انواع واحدهای شمارش کالا امکان تعریف انواع طبقات کالا و تخصیص یک کالا به طبقات مختلف امکان کدگذاری کالاها (امکان تعریف کدکالا در سه سطح گروه ، زیرگروه و سریال کالا) امکان تعریف مکان‌های نگهداری کالا در انبار ، همچون قفسه ، ردیف و ...

اطلاعات پایه امکان تعریف انواع انبار و موقعیت و مشخصات آنها امکان تعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آنها امکان تعریف انواع واحدهای شمارش کالا امکان تعریف انواع طبقات کالا و تخصیص یک کالا به طبقات مختلف امکان کدگذاری کالاها (امکان تعریف کدکالا در سه سطح گروه ، زیرگروه و سریال کالا) امکان تعریف مکان‌های نگهداری کالا در انبار ، همچون قفسه ، ردیف و .... امکان تعیین کالاهای انبار ...

ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم انبار • اطلاعات پايه 1. امکان تعريف انواع انبار و موقعيت و مشخصات آنها 2. امکان تعريف انباردارها و مشخصات شخصي و شغلي آنها 3. امکان تعريف انواع واحدهاي شمارش کالا 4. امکان تعريف انواع طبقات کالا و تخصيص يک کالا به طبقات

تعریف انبار و انبارداری : انبار به هر حمل و فضایی که بتوان در آن انواع مواد اولیه قابل مصرف در ساخت، انواع محصولات و یا محصولات ساخته شده و قابل فروش و یا کالاین نیم ساخته و انواع قطعات و لوازم یدکی و تجهیزات و ماشین آلات، ملزومات، ابزارآلات و هرگونه کالای مستعمل و غیرقابل استفاده و اسقاطی را در آن بطور منظم و سیستماتیک برای مدت معین و یا نامعلوم نگهداری نمود، اطلاق می شود. ...

امروزه با پيشرفت علوم و تکنولوژي امکان توليد انبوره کالا فراهم شده است و اين کار برنامه‌ريزي دقيق جهت استفاده به موقع و حداکثر از امکانات را مي‌طلبد. تقسيم کار و رشد جمعيت نياز استفاده از فرآورده‌هاي ديگران را بوجود آورده است و اين خود زمينه پيدايش

با توجه به رشد تکنولوژي و سرعت بخشيدن به انجام کارهاي مختلف و ارزش بخشيدن به زمان، اکثر کارهاي دستي به ماشيني تبديل شده است. با توجه به اين نياز و دسترسي آسان و سريع به اطلاعات انبار و سهولت در محاسبه و بر آورد هزينه ها , برگزيدن انتخاب هاي مناسب با

تعريف انبار و انبارداري : انبار به هر حمل و فضايي که بتوان در آن انواع مواد اوليه قابل مصرف در ساخت، انواع محصولات و يا محصولات ساخته شده و قابل فروش و يا کالاين نيم ساخته و انواع قطعات و لوازم يدکي و تجهيزات و ماشين آلات، ملزومات، ابزارآلات و هرگون

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول