دانلود ترجمه ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری

Word 181 KB 19295 53
مشخص نشده مشخص نشده زبان های خارجی
قیمت قدیم:۱۴,۸۵۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • Abstract: This paper provides a review of the rapidly developing literature on investment
  performance evaluation. The goals are to summarize the significant forces and contributions
  that have brought this field of research to its current state of knowledge and to suggest
  directions for future research. This review is written for readers who are familiar with financial
  economics but not the specific literature and who wish to become familiar with the current
  state of the art. Suggestions for future research include refinements to portfolio holdings–based
  performance measures, a more balanced treatment of costs, and clientele-specific measures of
  investment performance.
  JEL classification: G11, G23
  Key words: mutual funds, hedge funds, bond funds, stochastic discount factors, portfolio
  holdings, portfolio management, alpha, market timing, investor clienteles


  Investment Performance Evaluation
  1. INTRODUCTION
  This is a good time for a review of the academic finance literature on evaluating
  investment performance. While the literature goes back to before the 1960s, with antecedents to
  the 1930s, recent years have witnessed explosive growth . It is now difficult even for a specialist
  to keep up, and anything approaching a complete survey would require ten times the page length
  allotted here. This is a selective review of the methods for measuring portfolio performance and
  evidence on professionally managed investment portfolios, emphasizing what I think are the
  most important findings that should influence future work in this area. The selection bias
  reflects the author’s interests and admittedly limited knowledge of so vast an area. My up-front
  apology is offered to the specialist whose papers I have omitted.
  Section 2 provides a little background. What explains the dramatic growth in the
  academic research on investment performance? I offer some conjectures. Section 3 selectively
  reviews the main performance measures, using the stochastic discount factor as a unifying
  theme. Section 4 provides an overview of issues in the literature. Section 5 provides more
  suggestions for future research, and Section 6 concludes.
  2. THE RESEARCH ENVIRONMENT
  Recent years have witnessed an explosion of new methods for and new evidence on
  investment performance evaluation. Several forces have contributed to this renaissance. One
  important factor is that the cost of producing investment performance research has declined.
  Early studies relied on proprietary or expensive commercial data bases for their fund
  performance figures, or researchers collected data by hand from published paper volumes. In
  1997 the Center for Research in Security Prices introduced the CRSP mutual fund data base.
  The fund tracking firm Morningstar started making data available to academics at reasonable
  cost at about this time. Starting in about 1994, several data bases on hedge funds became
  available to academic researchers. The Securities and Exchange Commission (SEC), through its
  Edgar system, has made detailed data on the holdings of institutional investors available to
  researchers at low cost. International data on institutional investors’ portfolio holdings are
  recently available to academics through data vendors such as Abel Noser (e.g. Irvine et al.,
  2004). Scholars increasingly post their data on web pages and in journals’ data appendices.
  Regulatory changes have also resulted in more data for academics to study. For example,
  the SEC has required registered investment management companies to report their investment
  holdings semi-annually since 1985 and quarterly since 2004. Some funds voluntarily report their
  holdings monthly to Morningstar, starting in about 1992. The SEC has required mutual funds to
  report a specific benchmark for comparison with their returns since 1999. There is likely to be
  future regulation that generates additional interesting data for researchers. Of course, during the
  same period the costs of computing have also declined dramatically.
  Another factor in the performance evaluation renaissance is demand. The demand for
  research on managed portfolio performance increased as mutual funds and related investment
  vehicles became more important to investors in the 1980's and 1990s. During this period, equity
  investment became widely popular, as 401(k) and other defined-contribution investment plans
  began to dominate defined-benefit plans in the United States. Under such plans, individuals
  make their own investment choices from a menu of employer-specified options. At the same
  time, baby-boomers reached an age where they had more money to invest, and new investment
  opportunities were developing for investors in Europe and Asia that increased the demand for
  professionally managed portfolio products. This period also witnessed an explosive growth in
  alternative investments, such as hedge funds and private equity vehicles. Innovation in
  investment research combined with innovation in investment practice, with mutually reinforcing
  feedback. Bill Sharpe’s early work on capital asset pricing (CAPM, 1964) stimulated the first
  indexed fund products, offered by Wells Fargo in 1971 to institutions and by Jack Bogle in 1976
  to retail investors. More recently, industry innovations such as fund families, exchange-traded
  funds, sector and life-cycle funds have stimulated academic research. See Tkac (2008) for a
  survey of recent mutual fund industry innovations.
  این زمان مناسبی برای مرور ادبیات مالی مقدماتی راجع به ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری است.در حالیکه این ادبیات به دهه ی1960 برمیگرددبا سابقه دهه ی 1930,در سالهای اخیررشدوپیشرفت انفجاری زیادی دیده شده است.در حال حاضر حتی برای یک متخصص هم ثابت نگاه داشتن دشوار است وهرچیز به بررسی کامل نردیک میشود مستلزم ده برابر طول صفحه در اینجااست.
  این یک مرور برگزیده از شیوه های اندازه گیری عملکرد سهام و گواهی بر مدیریت حرفه ای سرمایه گذاری سهام است.با تاکید بر عقیده من این مهم ترین یافته ای است که احتمالا باید در آینده کاری در این زمینه موثرباشد.تعصب این انتخاب منافع نویسنده و مسلما دانش محدود در سطح فراوان اطلاعات در این زمینه را منعکس می کند.عذر خواهیی صادقانه من تقدیم به متخصصانی است که مقاله ها و نوشته هایشان را ار قلم انداخته ام.
  بخش 2 یک پس زمینه کوچک فراهم می کند.چه چیزی رشد فراوان در تحقیقات دانشگاهی را بر عملکرد سرمایه گذاری توضیح می دهد من جند حدسس و گمان پیشنهاد می کنم.بخش 3 بهترین انتخاب را برای سنجش عملکرد اصلی را با استفاده از تخفیفات اتفاقی به عنوان عامل وحدت موضوع مرور می کند.
  تحقیقات محیط زیست
  سالهای اخیر شاهد یک انفجار درروشهای جدید وشواهد جدید در ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری بوده است.نیروهای زیاد به ایین تجدد(تجدد حیات علمی)کمک کرده اند.یک عامل مهم که بهای تولید تحقیقات عملکرد سرمایه گذاری را کاهش دادهاست مطالعات اولیه بر پایگاه داده های تجارتی اختصاصی و پر خرج برای نقش سرمایه های خود اتکا دارد.پژوهش گران مجموع داده ها و اطلاعات را به شکل دستی در دفاتر منتشر می کنند.
  در سال 1997مرکزی برای پژوهش در مورد سلامت قیمت هاباCRSP نشان داده شد پایگاه داده های وجوه متقابل.ردیابی سرمایه سازمان مونیتورینگ با ترکیب داده های موجود ودر دسترس به دانشگاهیان بنابر بهای مناسبو معقول در پیرامون این زمان شروع شد.

  ابتدا در حدود سال1994 چندین پایگاهداده مانع تامین سرمایه موجود به پژوهشگران دانشگاهی شدند.کمیسیون بورس واوراق بهادار SEC) ) از طریق سیستم اد گار اطلاعات مفصل دارایی سرمایه گذاران نهادی در دسترس محققان در بهای پایین و کم است.منابع اطلاعات بین المللی اوراق بهادار سرمایه گذاران نهادی اخیرا در دسترس دانشگاهیان قرار گرفتهاست.از طریق فروشندگان داده ها مانند Abel Noser ) ( دانشمندان به طور روز افزون اطلاعات خود را در صفحات وب ویا مجلات ضمیمه می کنند.تغییراتی در تنظیم مقررات نیز در داده های بیشتر منجر به مطالعه دانشگاهیان شده است.
  شرکت های بورس و اوراق بهادار نیازمند به نشان دادن و منطبق کردن مدیریت سرمایه گذاری شرکت با گزارش سرمایه ها و منابع نیمه سالانه شان از سال 1985 و سه ماهه از سال2004 شدند.
  با شروع در سال 1992برخی از وجوه را داوطلبانه در دارایی های ماهانه به مورنینگ گزارش می کردند.شرکتهای بورس و اوراق بهادار نیازمند وجوه متقابل به گزارش یک معیار خاص برای مقایسه بابازده خود از سال 1999 شدند.به احتمال زیاد در آینده مقرراتی وجود دارد که اطلاعات جالب اضافه ای را برای محققان تولید می کند.البته در طول مدت مشابه هزینه محاسبات به طور چشمگیری کاهش یافته است عامل دیگری در ارزیابی عملکرد دوره تجدد تقاضا است.

چکيده: اين مقاله براي مرور برسرعت گسترش وتوسعه مقالات درزمينه ارزيابي عملکرد سرمايه گذاري تهيه شده است.هدف به طور مختصر بيان کردن نيروهاي قابل توجه و مقالات آورده شده در اين زمينه از تحقيق براي وضعيت جاري دانش وبراي پيشنهاد قانون کلي ومسيرتحقيقات آي

سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فعالیت اقتصادی داخلی تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات داخلی شرکت های چند ملیتی در بخش سرمایه گذاری بین المللی دفتر تحلیل اقتصادی انجام گرفت. بخش تجاری تنظیم و نگهداری قانونی و قابل اعتماد نیازها است. نظرات مطرح شده نظر نویسندگان است و منعکس کننده دیدگاه رسمی وزارت اقتصاد آمریکاست. نویسندگان این مقاله کمال تشکر را از کوین هَسِت،‌بیل زیل و شرکت کنندگان در ...

بخش عمومی می تواند دارای نقش مجاورتی در طبقه بندی صنعت ESCO توسط دادن تأمین مالی حقوق صاحبان سهام مکانیزه شده باشد. مخصوص شرکت تضامن با بخش خصوصی است که در اداره کردن بهتر به حالت موازنه در می آورد و وجه نقد را به کار می اندازد. هدف مخصوص وسیله نقلیه همچنین می تواند نقش ارزشمندی را بازی کند نانچه شریک برای حقوق سرمایه گذاری در ESCO (بخش 5.2 در SPVs دیده می شود). این گونه منابع ...

تعریف شرکت‌ های سرمایه‌ گذار خطر‌پذیر) (VC[1] Fund در کشورهای پیشرفته یکی از روش‌های جذب سرمایه به صنایع در حال رشد، ایجاد نهادهای مالی با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی است. گروه‌بندی این سرمایه‌گذاران خصوصی از شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی تا اشخاص حقیقی ادامه دارد. تصویر زیر زمان سرمایه‌گذاری این گونه نهادها را در مراحل رشد شرکت‌ها نشان می‌دهد. عموماً VC ها در مراحل ...

مقدمه : صورتهای مالی همراه با یاد داشت های پیوست آن اطلاعات مالی حاصل از مدارک حسابداری واحد تجاری است و نشان دهنده منابع اقتصادی و تعهدات واحد مزبور و در تاریخ معین و تغییرات مربوط طی دوره منتهی به آن تاریخ ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری یا سایر مبانی جامع حسابداری غیر از اصول مزبور می باشد طبق این بیانیه پیش بینی های مالی از صورتهای مالی می باشند . 1- تراز نامه 2- صورت سود و ...

مقدمه در دهۀ اخیر ، قضاوت قرارداد های سرمایه گذاری از یک موضوع آکادمیک و حاشیه ای به یک نگرانی بین المللی و حیاتی تبدیل شده است . امر قضاوت در این معاهدات به سرمایه گذاران خارجی این اجازه را می دهد که دولت میزبان را ، به خاطر خساراتی که ظاهراً به سرمایه شان وارد آورده ، به دادگاه بکشانند . یک ادعا از این نوع می تواند شامل درخواست 300 میلیون دلاری سرمایه گذار از دولت میزبان به ...

خلاصه اجرائی خلاصه: سرمایه گذاری مستقیم خارجی Foreign Direct Investment =( FDI ) جهانی در طول پنج سال اینده با رشد شناور به پیش خواهد رفت.فشار های رقابتی واصطلاحات محیط های تجاری در اکثر کشورها روبه سوی ترقی و جلو خواهد بود.اما اقتصاد کلان-خطرات ژئوپولیتیکی موجود این جریانات را محدود خواهد کرد. FDI جهانی بصورت قوی در سالهای 6_2004 پس از سه سال رکود وضعیت بهتری پیدا کرد. متعاقب ...

« الگوی های سرمایه گذاری ثروت و دارایی ثروتمندان و میزان کارایی آن » چکیده : این مطالعه درباره جدیدترین نظارتFEEM بر پایگاه داده های سرمایه ثروتمندان می باشد و درباره الگوی سرمایه گذاری و کاراریی موفقیت آن برای 1216 سرمایه گذار شخصی بحث می کند. سرمایه بیش از 357 میلیون دلار توسط ثروت 28 سرمایه گذار بین ژانویه 1986 و سپتامبر 2008 سرمایه گذاری شد. ما سرمایه گذاری های (SWF) بزرگ را ...

مقدمه‌ فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابداری، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌ و با هدف ارتقای شفافیت گزارشگری مالی، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ استفاده از استانداردهای حسابداری مراجع حرفه‌ای معتبر بویژه ...

چکیده: پراکندگی باورهای سرمایه گذاری و اجبار و محدودیت های فروش های کوچک و کوتاه به ایجادحباب های بازارسهام منجرمی شود. این مقاله استدلال می کند که شرکت ها و موسسات بازرگانی مؤسسات بازرگانی بر خلاف سرمایه گذارها می توانند با انتشار سهم های جدید با قیمت بالاتر از این حباب ها بهره برداری می کنند،این ارزش سرمایه را پایین می آورد و سرمایه گذاری حقیقی را افزایش می دهد.شاید تعجب آور ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول