تحقیق قرارداد داوری

Word 50 KB 35485 7
مشخص نشده مشخص نشده حقوق - فقه
قیمت قدیم:۷,۱۵۰ تومان
قیمت با تخفیف: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود فایل
 • بخشی از محتوا
 • وضعیت فهرست و منابع
 • - طرفین قرارداد:

  1- آقای ....................................     به آدرس: ................................. به شماره کارت ملی                                           تلفن

  2- آقای ....................................           به آدرس: ................................... به شماره کارت ملی تلفن 

  2- موضوع داوری:

  اختلاف ناشی از موضوع مشارکتنامه ............................فی مابین طرفین وسپس .............  وتعهدات طرفین ناشی از مبایعه نامه وخسارات وارده ازسوی طرفین وتعهدات انجام داده یا نداده وارزیابی هرگونه تعهدات وموارد ناشی ازمبایعه نامه والحاقیه های فوق ( مالکیت قبلی و بعد از رای داوری  طرفین در ملک یا قسمتهای از ان و میزان آن و هرگونه تعهدات ناشی از آن اعم از عرفی و ثبتی ) موضوع ملک به پلاک ثبتی  ................................................................................  

   3- داوران مرضی الطرفین :

   1-3  داور ثالث  :  جناب آقای ......................................................................... به تلفن  همراه .................... به عنوان داور ثالث با توافق طرفین تعیین می گردد و حق عزل اقای باقری  برای طرفین یا داوران انتخابی وجود ندارد .

  (((  توجه : شایان دکر است اصولا هرطرف یک داور انتخاب داور سوم به انتخاب 2 داور انتخاب میشود در این قرارداد استثنا داور ثالث انتخاب شده به جهت اعتماد 2 طرف به داور ثالث )))

  2-3   سایر داوران   :  

  آقای                                                             داور انتخابی از سوی اقای................

  اقای                                                            داور انتخابی از سوی اقای ...............   .

   4- مدت داوری :

   مدت انشاء رای داوری سه ماه  از زمان امضاء این قرارداد داوری تعیین میگردد  ، مدت بیش از سه ماه  با توافق طرفین قابل تمدید می باشد  در صورت عدم انشا و اعلام رای ظرف سه ماه رسیدگی به اختلافات با مرجع قضایی خواهد بود مگر تمدید مدت با توافق کتبی طرفین . رأی داوری طی اظهارنامه به طرفین ابلاغ  طرفین میتوانند نسبت به اقدام به رای داوری به  دادگاه  جهت اجرا مراجعه نمایند وهمچنین صرف نظرازاظهارنامه داوران می توانند با تقدیم رأی به دادگاه مستقیماً  تقاضای اجرا و اقدام را بنمایند.

   5- صلاحیت داوران :

   داوران انتخابی صلاحیت انشاء رأی در خصوص اختلاف ناشی از ساختمان موضوع مشارکت بین طرفین  به پلاک ثبتی .......................................................... وهرگونه تعهدات وخسارات وارده از سوی هریک ازطرفین ناشی از مبایعه نامه را دارند وبا ارجاع موضوع به داوری هرگونه طرح دعوی در دادگاه چه قبل از این ارجاع به داوری یا بعد از آن مسموع نبوده وباید مسترد شود شایان ذکراست طرفین مراتب ناشی از مبایعه نامه که کماکان به قوت خود باقی است اقدام به  ارجاع  مراتب به امر داوری می نمایند

   6- اجرت داوری :

  اجرت داوری با تعرفه  محاسبه وپرداخت خواهد شد وهریک از طرفین بالسویه هزینه داوری را باید پرداخت کنند وتحویل رأی داوری منوط به پرداخت اجرت داوری می باشد.

   7- نحوه انشاء رأی داوری :

   رأی داوری درمدت معین بعد از انشاء طی اظهارنامه به طرفین ابلاغ وطرفین می توانند شخصاً یا به وسیله وکیل خود نسبت به صدور اجرائیه اقدام ویا خود داوران با مراجعه به دادگاه نسبت به تقدیم رأی به دادگاه وتقاضای صدور اجرائیه اقدام نمایند ، طرفین عقد متعهد می گردند هرگونه اعتراض به انتخاب داور ورأی داوری را از خود سلب وساقط می نمایند ومتعهد می گردند که نسبت به اجرای مفاد رأی انشاء شده داوران اقدام نموده ، وجه وتعهد رأی داوری را سریعاً اعمال واقدام در غیرآن صورت  قانون محکومیت های مالی مصوب 1378 ماده 2 قابل اعمال واجراست وهرگونه ادعای اعسار از سوی طرفین نسبت به محکوم به  موضوع داوری از  طرفین سلب وساقط واقرار به تمکن مالی  طرفین می گردد.

   

   

  8- نحوه تصحیح رفع اشتباه در رأی داوری بعد از صدور ابلاغ  :

  با صدور رأی وانشاء آن امکان تغییر رأی داوری به توسط داوران بجز سهو قلم وجود ندارد ورأی صادره لازم الاجراء است مگراین که طرفین مجدد اختیار تصحیح وصدور رأی مجدد را از  داوران به صورت کتبی در درخواست نمایند.

  9- صلح موضوع ارجاعی به داوران :

  به داوران حق واجازه سازش وصلح داده نمی شود وداوران در هرحال باید انشاء رأی نمایند وحق صلح وسازش از داوران  ساقط میگردد و و رای صادره با امضا و انشا دو نفر از داوران  ،  برای طرفین لازم الاجراء است.

   10- نحوه رسیدگی داوران :

  داوران می توانند موضوع داوری رابه کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع وبا جلب نظر اهل خبره وکارشناسان که به انتخاب داوران مرضی الطرفین با رأی حداکثر آنان میسر است  انتخاب ونسبت به ارزیابی تعهدات وخسارات وارده  از مبایعه نامه و الحاقات بعدی ان که مستقیماً به طرفین وارد ویا غیر مستقیم وناشی از عدم انجام تعهد درمبایعه نامه والحاقات بعدی  و نواقصات تکمیلی .........را استخراج  ودر رأی انشائی ملحوظ نمایند وهزینه کارشناسان منتخب بر عهده طرفین بالسویه است که  باید پرداخت نمایند وداوران درانتخاب کارشناسان و.....مکلف به اطاعت از دستورات طرفین نیستند واختیار با داوران می باشد.

  11- مسئولیت داوران :

  درصورت قبولی  موضوع داوری ، داوران در صورت عدم  انجام موضوع داوری وفق ماده 473 ق.آ.د.م مسئولیت خواهند داشت ودر صورت خودداری هریک از داوران  انتخابی طرفین  یک نفر داور جدید از سوی طرفی که داور وی از ادامه داوری منصرف شده معرفی ، جایگزین داور مستعفی یا فوت یا محجور شده خواهد گردید.

 • فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

ريشه داوري را بايد در خلأ دادگستري دولتي جست و جو نمود . بنابراين در ابتدا داوري به عنوان تنها طريق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عين حال ، علي رغم تأمين مراجع قضاوتي دولتي و در حالي که مراجعه به آنها طريق عادي رفع اختلاف گرديد ، داوري ب

ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که ...

ديوان داوري بين‌المللي داوري بين‌المللي روشي براي حل اختلافات بين‌المللي است که در آن طرفين به جاي رجوع به نهاد قضائي، اختلاف خود را به يک داور مورد اعتماد خود ارجاع مي‌دهند. رجوع به داوري ممکن است پس از پيدايش اختلاف يا در هنگام تنظيم قرارداد

مقدمه بي شک يکي از مهمترين مسائلي که در تاريخ بشريت مهم بوده هست راستگويي و لزوم وفاي به عهد است و به همين سبب دين مبين اسلام توصيه اکيداً بر وفاي به عهد نموده است که خود نوعي راستگويي است تا جائيکه يکي از قواعد مشهور فقه اسلامي قاعده مشهور «اوفوب

مروزه کمتر کسي را مي توان يافت که تجربه مراجعه به شرکتهاي بيمه براي خريد بيمه نامه و يا دريافت خسارت را نداشته باشد. با اين وصف نارضايتي از شيوه محاسبه خسارت نيز تجربه ديگري است که در اين مسير توجه هر زيانديده اي را به خود جلب مي نمايد. به دليل عموم

الف: وضع طبیعی هابز در تحلیلی روانشناسانه از انسان معتقد است که حرکتهایی کوچک درون انسان وجود دارند که پیش از حرکتهای ارادی انسان مانند سخن گفتن راه رفتن و دیگر حرکتهای ارادی مشابه وجود دارند، این مقدمات محدود و اولیه حرکت در درون بدن آدمی، قبل از آنکه در عمل راه رفتن، سخن گفتن، زدن و دیگر اعمال مشهود آشکار شوند، عموماً کوشش خوانده می‌شوند.»[1] اگر این کوشش معطوف به چیزی است که ...

چکیده در ای تحقیق جایگاه شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین مفهوم شرط داوری ، مفهوم قراردادهای تجاری بین المللی ، مفهوم اسقلال شرط داوری در قرارداد های تجاری بین المللی و سپس دیدگاه بین الملل راجع به استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است . کلید واژه : داوری،شرط داوری،قرارداد های تجاری بین المللی،استقلال شرط داوری مقدمه تاریخ ...

مقدمه: داور د راصل دادور می باشد و دادور به معنای حکم. داوری در لغت بمعنای حاکم وکسی است که میان نیک وبد حکم می کند وکسی که برای قطع وفصل مرافعه دو یا چند نفر انتخاب می شود ونیز به معنای قضاوت وانصاف درباره نزاع وکشمکش ومرافعه دو یا چند نفر.همچنین داوردرلغت به معنای اسم خداوند تبارک وتعالی است و به معنای روز رسیدگی نیز آمده است. یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد بیا کاین ...

مقدمه در دهۀ اخیر ، قضاوت قرارداد های سرمایه گذاری از یک موضوع آکادمیک و حاشیه ای به یک نگرانی بین المللی و حیاتی تبدیل شده است . امر قضاوت در این معاهدات به سرمایه گذاران خارجی این اجازه را می دهد که دولت میزبان را ، به خاطر خساراتی که ظاهراً به سرمایه شان وارد آورده ، به دادگاه بکشانند . یک ادعا از این نوع می تواند شامل درخواست 300 میلیون دلاری سرمایه گذار از دولت میزبان به ...

چکیده خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوه جبران آنها به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است. این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول