روش گردآوری داده ها: ابزارهای سنجش در مطالعه فوق، پرسش نامه شامل دو بخش (مشخصات دموگرافیک وارزیابی شدت درد) میباشد. بخش اول پرسشنامه، مشخصات دموگرافیک شامل سن، سن اولین قاعدگی، میزان تحصیلات، شغل، تعداد حاملگی و تعداد زایمان میباشد. بخش دوم پرسشنامه، شامل ارزیابی شدت درد با استفاده از جدول چارت کاردیف میباشد که خانم تک فلاح در اصفهان (2008) همبستگی آنرا با مقیاس خطی بصری سنجیده ...

یکى از روش‌هاى بسیار متداول در گرد‌آورى اطلاعات میدانى روش پرسشنامه‌اى است که امر گرد‌آورى اطلاعات را در سطح وسیع، امکان‌پذیر مى‌سازد. در تحقیقات توصیفى و نیز تحقیقاتى که از گسترهٔ جغرافیایى زیادى برخوردار باشد یا افراد جامعهٔ آمارى و نمونهٔ آن زیاد باشند، معمولاً از روش پرسشنامه‌اى استفاده مى‌شود. روش پرسشنامه‌اى محتاج پیش‌بینى‌ها و برنامه‌ریزى‌ها و تدارک امکانات و نیروى انسانى ...

مشکل مرز ارزش → فرمول باقیمانده وزن معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی شرط مرزی دیریکله شرط مرزی نویمان شرط مرزی رابین 1-ضرب باقی مانده از PDE توسط یک تابع وزن W محو در مرز دیریکله 􀀀 0 و مجموعه ای که انتگرال بر روی برابر با صفر 2. ادغام توسط قطعات با استفاده از نویمان و رابین شرایط مرزی 3. نمایندگی راه حل تقریبی آه ≈ تو به عنوان یک ترکیب خطی از توابع پایه چند جمله ای "من در یک مش ...

چکیده هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.قسمت های دیفرانسیل و انتگرال این معادلات توسط نمادهای علمی تائو جایگزین می شوند.به این منظور که VIDES را به دستگاه معادلات خطی تبدیل کند.برای برتری روش تائو نتایج عددی چند مثال با پایه های چند جمله ای چپیشف ارائه می شود. واژگان کلیدی: انتگرال-دیفرانسیل،چند ...

معادلات دیفرانسیل: ارتباط بین یک تابع و مشتقات آن را معادله دیفرانسیل می نامیم و فرم کلی معادلات دیفرانسیل به صورت بالاست. F=ma =yمکان سرعت شتاب معادله دیفرانسیل f=kx Y=Asinwt 1,3 مرتبه معادله دیفرانسیل: مرتبه هر معادله دیفرانسیل مرتبه بزرگترین مشتق آن معادله دیفرانسیل است. مثال) مرتبه معادلات دیفرانسیل زیر را مشخص کنید. 3 (1 حل معادلات دیفرانسیل مرتبه اول : فرم کلی معادلات ...

در تحلیل تمام اطلاعات از ترکیب Proc در SAS استفاده شد. (موسسه SAS ، Cary ، NC ، USA ) بلوک ها در تاثیرات تصادفی مورد ملاحظه قرارگرفتند. در تحلیل ارتفاع جوانه از ترکیب Proc و اندازه گیری مجدد و ماتریس کوواریانس استفاده کردیم و الگوریتم گوسیان را نمونه قرار دادیم و اطلاعات را با ضریب تصحیح الگو قرار دادیم. برای اینکه واریانس و نرمالیته یکسانی داشته باشیم، اطلاعات را به طریق زیر به ...

سیاهه و فهرست پایانی. سیاهه مواد مستقیم 3000 دلار بود. سیاهه پایانی کار در فهرست پردازش و فن آوری 10500 دلار بود. از کالاهای تکمیل شده در طی این مراحل و دوره، کالاهایی به قیمت 9500 دلار به قیمت 13300 دلار فروخته شد. برای معاملات فوق تمام مطالب ثبت شدۀ روزنامه ای را تهیه کنید و تراز پایانی را در فهرست و سیاهه کالاهای تکمیل شده تعیین کنید. 44- (مطالب ثبت شدۀ روزنامه ای هزینه های ...

نمودار جعبه‌ای (Box and Whisker Plot): زمانی‌ که‌ هدف‌ تأکید بر نقاط‌ مشخصی‌ از توزیع‌ می باشد از این‌ نمودار برای‌ ارائه‌ اطلاعات‌ استفاده‌ می گردد. روش‌ ترسیم‌ : 1 تعیین‌ میانه‌ 2 تعیین‌ کمترین‌ و بیشترین‌ مقادیر 3 تعیین‌ صدک 25 و 75 4 رسم‌ یک‌ خط‌ عمودی‌ 5 نوشتن‌ مقادیر اندازه‌گیری‌ شده‌ در روی‌ خط‌ عمودی‌ 6 ترسیم‌ یک‌ جعبه‌ با ضلع‌ فوقانی‌ به‌ محاذات‌ صدک 25 و ضلع‌ تحتانی‌ ...

جامعه: اداره پرداختی کل استان مرکزی نمونه: اجاره پرداختی شهروندان خمین 90، 70، 70، 82، 234، 164، 125، 95، 190، 110، 200، 105، 65، 85، 80، 60، 50 346، 329، 320، 400، 192،186، 175، 120 درصد فراوانی نسبی فراوانی نسبی فراوانی تجمعی مرکز دسته حدود دسته 28 Jul-00 8 8 5/102 (85-50] 21 #### 14 6 5/137 (120-85] 7 #### 16 2 5/172 (155-120] 10 Jul-00 19 3 5/207 (190-155] 10 0 22 3 5/242 ...

مقدمه: هدف این پروژه بررسی تعداد مراجعه کنندگان به یک پزشک در هر روز در طول یک ماه است برای ما بیماران قلبی که به این پزشک مراجعه کردند مدنظر نیست فقط اینکه آن پزشک در یکماه چقدر مراجعه کننده داشته و اینکه در چه ماهی میزان مراجعه به پزشکان کمتر و کدامیک بیشتر است و آیا در هر ماه میزان مراجعه به پزشک تغییر کند یا نه؟ مردم بیش تر در چه ماهی به پزشک مراجعه می کنند. به دلیل مشکلات ...

علم آمار، خود مبتنی است بر نظریه آمار که شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی به حساب می‌آید. در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهء احتمالات مدل‌ سازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول در بارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک جمع انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست. از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطّلاعات از داده‌های موجود ...

جامعه : کل دانش ‌آموزان اندازه‌گیری جامعه و نمونه دبیرستان شهید رجایی در شیفت صبح اندازه جامعه: 500 نفر نمونه:دانش‌آموزان دوم و سوم شیفت صبح : اندازه نمونه: 50 نفر ما در ارائه پروژه از روش پرسش نامه کتبی و مشاهده‌ی ثبت وقایع استفاده کردیم. مقدمه نوجوانان دلی پاک و روحی پرشور دارند آنان در حساس‌ترین و بحرانی‌ترین دوران زندگی خود به سر می‌برند و نیازمند هدایت و حمایت و همدلی‌اند ...

خلاصه : اطلاعات قاعده‌مند، بر اساس محیط فیزیکی ، به شناسائی نیازهای افراد و اندازه گیری استعدادهای بالقوه جوامع کمک می کند ؛ این اطلاعات در ارتباط تنگاتنگ با جامعه حال حاضر جهانی می باشد که ماشاهد تغییرات وسیعی در ساختار آن می باشیم . تمام کشورها و تمام سازمانها داخل فرآیندی شده اند که آنها را به سمت مدرن شدن هدایت می کند. در مکزیک اصلاحاتی در مقیاس وسیع موجب به‌ وجود آمدن ...

تعاریف و توزیع های آماری تعریف علم آمار : قبل از آنکه علم آمار تعریف گردد لازم است کمی راجع به تاریخچه آن سخن به میان بیاید تاریخچه علم آماررا می توان از بدو تشکیل دولتها آغاز کرد ، زیرا کلمه آمار Statusticesاز کلمه State به معنی دولت گرفته شده است . دولتهای اولیه نیز برای پی بردن به سلطه و قلمروخود احتیاج به آن داشتند . البته در آن زمان منظور از آمار ارقام و اطلاعات مورد نیاز ...

اهداف این فصل توضیح روش های استنتاج آماری که معمولاً در داده کاوی استفاده می شود. تشخیص پارامترهای آماری مختلف به منظور تقریب سازی اختلاف موجود در داده ها. توصیف مولفه ها و اصول اساسی ممیز کننده های Navia Bayesian و روش رگرسیون Logistic. معرفی مدل های log خطی با استفاده از تحلیل متناظر جداول توافقی. بحث و بررسی در مورد مفاهیم آنالیز واریانس (Anova) و تحلیل ممیزی خطی نمونه های ...

جدول رو به رو نشان دهنده پاسخ های دانش آموزان کلاس درباره نوع بیمه درمانی مورد استفاده آن هاست. بیمه تأمین اجتماعی بیمه خدمات درمانی بیمه نیروهای مسلح شرکت های بیمه آزاد دانش آموزانی که بیمه ندارند در جدول روبرو اطلاعات مربوط به متغیر سن جمعیت در ایران آمده است. گروه عمده سنی مرد و زن جمع 6E+07 اطفال(کمتر از یک سال) 1E+06 نوباوگان(5-1 سال) 7E+06 کودکان(10-6 ساله) 9E+06 ...

جدول فراوانی نقطه میانی x’i PictOld مجموع فراوانی ها طبقات 5 34 0-10 15 17 #### 25 39 20-30 35 24 30-40 45 39 40-50 55 39 50-60 65 92 60-70 75 152 70-80 85 189 80-90 95 19 90-100 105 3 100-110 Sum=654 جدول فراوانی و نمودار هیستوگرام فوت شدگان فروردین 86 n=58 نقطه میانی x’i فراوانی Fi طبقات 5 3 0-10 15 1 #### 25 3 20-30 35 1 30-40 45 4 40-50 55 4 50-60 65 6 60-70 75 23 70-80 85 ...

-توزیع سنی 50 نفر در جدول زیر داده شده است . مطلوبست : ، ، و و و CV نمودارهای میله ای و دایره ای آنها . 28 26 24 22 20 X سن 3 7 30 6 4 F فراوانی جواب : ابتدا میانگین را به دست می آوریم : = داده ها را مرتب می کنیم میانه مد و واریانس انحراف معیار نمودار میله ای و دایره ای فراوانی 14% 60% 12% 8% 6% سن نفرات نمودار میله ای نمودار میله ای \s \s 2-وزن 25 دانش آموز کلاس دوم دبستان به ...

GPA دانش آموزانی که زمینه انسانی دارند(X) 7/6 9/6 5/7 4/6 3/7 2/8 7/6 GPA دانش آموزانی که زمینه مهندسی دارند(E) 2/7 2/7 9/7 منابع: محاسبات به وسیله نویسنده مرحله 1: تنظیم کردن فرضیه تهی و تناوب H0: آنها اختلافی ندارند در میانگین GPA بدست آمده توسط دانش آموزان MBA با زمینه مهندسی و زمینه غیر مهندسی Ha: آنها اختلاف قابل توجهی در معدی GPA دارند. میان دانش آموزان MBA با زمینه مهندسی ...

چکیده : آنچه در این مقاله بیان می شود برداشتی از بررسی و مقایسه هنر و ریاضی وکاربرد ریاضی در هنر است. هر پدیده زیبا در طبیعت می تواند از دو نظر مورد توجه قرار بگیرد، هم از نگاه هنری وهم از دید ریاضی ونظم منطقی .هنر و ریاضی همانند یکدیگرند، زیرا در هردو مفاهیم تناسب ، تقارن و توازن نقش مهمی دارند. هنرمندان معمولاً محدوده و فضای اثر هنری خود را از یک طرح ریاضی انتخاب می کنند .به ...

ریاضیات چیست؟ آیا میتوان این علم را در چند جمله معرفی کرد ؟ بدون شک معرفی علوم پایه بخصوص علم ریاضی که ما در همه علوم است، کار بسیار دشواری است. زیرا این علم از یک سو ذهنی و تجریدی و از سوی دیگر عملی میباشد و در نتیجه یک تعریف باید کلی باشد تا بتواند تمام ابعاد دانش ریاضی را در بر بگیرد .برای مثال « آندروگلیسون» ریاضی دان آمریکایی در معرفی این علم می گوید: «ریاضیات علم نظم است و ...

تحلیل نمودار های رسم شده: همانطور که از نمودار ها مشخص است تلویزیون در جامعه ما محبوبیتی ندارد و افراد اغلب مقدار کمی از وقت خود را صرف تماشای تلویزیون می کنند و اکثر کسانی که تلویزیون نگاه می کنند در شب ها به دیدن برنامه های ورزشی می پردازند و در کل رابطه‌ی جامعه با تلویزیون را به دلیل سانسور کردن موارد موجود در جامعه توسط تلویزیون مناسب نمی بینند. به همین دلیل تلویزیون در میان ...

قرآن نزد مسلمانان بزرگترین معجزه محمد پیامبر اسلام است. درباره وجوه مختلف اعجاز قرآن سخن‌های بسیار رفته‌است. در سدهٔ اخیر، ادعای نوع دیگری از اعجاز قرآن به عنوان اعجاز عددی و نظم ریاضی در قرآن مطرح شد. از پیشینه این نوع برخورد با قرآن اطلاع چندانی در دست نیست، ولی از آنجا که سیوطی در کتاب الاتقان فی علوم القرآن به این موضوع پرداخته، می‌توان دریافت که این موضوع چندان غریب نبوده. ...

تعریف: مکان هندسی نقاطی از صفحه است که فاصله آنها از یک نقطه ثابت برابر مقدار ثابتی است. تذکر: در تعریف فوق مقدار ثابت را شعاع دایره (R) و نقطه ثابت را مرکز دایره می نامند. و هر دایره را بصورت نمایش می دهند. روش بدست آوردن معادله دایره با استفاده از تعریف: تذکر: معادله فوق را معادله اولیه دایره می نامیم مثال: معادله دایره ای که مرکز آن نقطه و شعاع آن 3 می باشد بدست آورید. تذکر: ...

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول